Siirry suoraan sisältöön

Digitaalitekniikka (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAA0510-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Markku Ström

Ryhmät

 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 05.09.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011
 • 12.09.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011
 • 19.09.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011
 • 26.09.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011
 • 03.10.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011
 • 31.10.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011
 • 07.11.2023 16:30 - 18:00, Digitaalitekniikka TSAA0510-3011

Tavoitteet

Tutustut alalla erittäin paljon käytettävään digitaalitekniikkaan, kuten lukujärjestelmiin ja niiden muunnoksiin, loogisen suunnittelun perusteisiin ja lausekkeiden sieventämiseen. Tämä opintojakso mahdollistaa aiheen syvällisemmän opiskelun toisilla opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnistat erilaiset lukujärjestelmät ja ymmärrät miksi sellaisia on. Tunnet loogisen suunnittelun perusteet.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat loogista suunnittelua ja lausekkeiden sieventämistä sekä yksinkertaisia lukujärjestelmämuunnoksia.

Sisältö

lukujärjestelmät
lukujärjestelmämuunnokset
binääriset koodit
Boolean algebra
minimointi
porttipiirit
logiikkapiirien rakenne
kombinaatiologiikat
sekvenssilogiikat

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet lukujärjestelmät ja osaat tehdä yksinkertaisia lukujärjestelmämuunnoksia esimerkkien avulla. Tunnet loogisen suunnittelun perusteet ja osaat sieventää lausekkeita esimerkkien avulla. Pystyt analysoimaan yksinkertaisia digitaalitekniikan ongelmia. Itsenäisten ratkaisujen suunnittelu on sinulle haasteellista.

Tyydyttävä 2: Hallitset lukujärjestelmät ja osaat tehdä lukujärjestelmämuunnoksia esimerkkien avulla.
Tunnet loogisen suunnittelun ja kytkentäalgebran perusteet ja osaat sieventää lausekkeita esimerkkien avulla. Pystyt analysoimaan yksinkertaisia digitaalitekniikan ongelmia ja suunnittelemaan ratkaisuja esimerkkien pohjalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Hallitset lukujärjestelmät ja osaat tehdä lukujärjestelmämuunnoksia omatoimisesti. Hallitset loogisen suunnittelun ja kytkentäalgebran perusteet ja osaat sieventää lausekkeita. Pystyt analysoimaan digitaalitekniikan ongelmia ja suunnittelemaan ratkaisuja omatoimisesti.

Kiitettävä 4: Hallitset lukujärjestelmät ja osaat tehdä vaativia lukujärjestelmämuunnoksia. Hallitset loogisen suunnittelun ja kytkentäalgebran perusteet ja osaat sieventää lausekkeita. Tunnet kombinaatiologiikan perusteet. Pystyt analysoimaan digitaalitekniikan ongelmia ja suunnittelemaan luovia ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset lukujärjestelmät ja osaat tehdä vaativia lukujärjestelmämuunnoksia. Hallitset kytkentäalgebran ja osaat sieventää lausekkeita. Hallitset loogisen suunnittelun, kombinaatiologiikan ja sekvenssilogiikan ja osaat soveltaa osaamista teknisessä suunnittelussa. Pystyt analysoimaan itsenäisesti vaativia ongelmia ja suunnittelemaan luovia ratkaisuja.

Esitietovaatimukset

-