Siirry suoraan sisältöön

Fys2 Energia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF2300-3071

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Ryhmät

 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 01.09.2023 15:00 - 16:30, Phys2 Energy TZLF2300-3071
 • 06.09.2023 20:00 - 21:00, FYS2: Nettiohjaus
 • 14.09.2023 20:00 - 21:00, FYS2: Nettiohjaus
 • 22.09.2023 16:45 - 18:15, Phys2 Energy TZLF2300-3071
 • 27.09.2023 20:00 - 21:00, FYS2: Nettiohjaus
 • 04.10.2023 20:00 - 21:00, FYS2: Nettiohjaus
 • 11.10.2023 18:00 - 21:00, FYS2: Läpäisykoe 1
 • 12.10.2023 11:15 - 13:45, Fys2 Energia TZLF2300-3071
 • 26.10.2023 17:00 - 18:00, FYS2: Labraohjaus
 • 02.11.2023 17:30 - 21:00, FYS2: 1. uusinta
 • 21.11.2023 17:00 - 20:30, FYS2: 2. uusinta
 • 04.12.2023 19:00 - 20:00, FYS2: Labraohjaus

Tavoitteet

Tarkoitus:
Kurssilla opit tuntemaan fysiikan keskeisimmät säilymislait ja värähdysliikkeen perusteet. Lisäksi tutustut fysikaalisiin mittauksiin sekä virheanalyysin perusteisiin. Kurssin jälkeen osaat soveltaa näitä tietoja matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet työn ja energian perusperiaatteita sekä suoraviivaisessa liikkeessä, että pyörimisliikkeessä. Tunnet värähtelyn lainalaisuudet ja ymmärrät osaamisesi avulla oman ammattialasi värähtelyyn liittyviä lainalaisuuksia ja ongelmia.

Sisältö

Impulssi ja liikemäärä, Pyörimismäärä, Energian säilyminen, Työ, Liike-energia (eteneminen, pyöriminen), Painovoiman potentiaalienergia, Jousen potentiaalienergia, Teho, Hyötysuhde.
Harmoninen värähtely (matem. Heiluri, fysikaalinen heiluri, jousen värähtely), Vaimeneva värähtely.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan käänteisen luokkahuoneen menetelmällä opetusvideoiden, laskuharjoitusten ja ohjaustilaisuuksien avulla. Lopuksi tehdään kaksiosainen loppukoe sekä kotona suoritettava laboratoriotyö.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin tenttien aikataulu kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 h ohjausta Jamkilla.
5 h ohjausta etänä.
5 h kokeita
68 h itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kokeiden perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä

Tyydyttävä 2
Ymmärät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä

.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälöryhmien ratkaisun hallintaa. Koordinaattijärjestelmien käyttötaitoa tarvitaan liikkeeseen ja voimaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.