Siirry suoraan sisältöön

Fys4 Sähkömagnetismi (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZ00BB66-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Ryhmät

 • TSA23KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 03.11.2023 19:45 - 20:45, FYS4: Nettiohjaus
 • 10.11.2023 12:15 - 13:45, Fys4 Sähkömagnetismi TZ00BB66-3011
 • 15.11.2023 19:00 - 20:00, FYS4: Nettiohjaus
 • 22.11.2023 19:00 - 20:00, FYS4: Nettiohjaus
 • 01.12.2023 09:00 - 10:30, Fys4 Sähkömagnetismi TZ00BB66-3011
 • 07.12.2023 19:00 - 20:00, FYS4: Nettiohjaus
 • 12.12.2023 18:00 - 21:00, FYS4: Läpäisykoe
 • 13.12.2023 17:30 - 21:00, FYS4: Arvosanakoe 1

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opit kurssilla sähkömagnetismin perusteita, joita tarvitaan erilaisten sähköisten ilmiöiden kuten sähkömoottorin ja sähkögeneraattorin ymmärtämiseen. Lisäksi opit kurssilla loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisua.

Opintojakson osaamiset

EA-KW: Saat sähkömagnetismin perusvalmiudet tekniikan alalle.
EA-MC: Osaat soveltaa fysiikan ratkaisumalleja ja säilymislakeja kurssin aihealueiden ulkopuolella.

Opintojakson osaamistavoite

Osaat tunnistaa sähkömagnetismin ilmiöitä ja ratkaista yksinkertaisia sähkömagnetismiin liittyviä ongelmia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi seuraavat aiheet:

Aineen rakenne, Coulombin voima, sähkökenttä, sähköinen potentiaalienergia ja jännite, sähkönjohtavuus, johteet, eristeet ja puolijohteet, magneettikenttä ja magneettiset voimat, sähkömoottori, magneettiset materiaalit, induktio ja Lenzin laki sekä sähkögeneraattori.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 2. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan käänteisen luokkahuoneen menetelmällä opetusvideoiden, laskuharjoitusten ja ohjaustilaisuuksien avulla. Lopuksi tehdään kaksiosainen loppukoe.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin tenttiaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 h kontaktiopetusta Jamkilla.
6 h etäopetusta Zoomin välityksellä.
5 h kokeita
67 h itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kaksiosaisen loppukokeen perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1  

Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2

Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4  

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5   

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää mekaniikan perusteiden, alkeisfunktioiden, trigonometrian ja yhtälönratkaisun hallintaa.