Siirry suoraan sisältöön

Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00BV43-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Pekka Pirinen

Ryhmät

 • ZJK24KH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • ZJAYHO23S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • 25.01.2024 17:00 - 19:00, Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen YH00BV43-3002
 • 15.02.2024 17:00 - 19:00, Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen YH00BV43-3002
 • 07.03.2024 17:00 - 19:00, Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen YH00BV43-3002
 • 04.04.2024 17:00 - 19:00, Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen YH00BV43-3002
 • 11.04.2024 17:00 - 19:00, Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen YH00BV43-3002
 • 06.05.2024 17:00 - 19:00, Julkisorganisaatioiden talousjohtaminen YH00BV43-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Julkisorganisaatioilla (mm. valtio ja valtionhallinnon organisaatiot, hyvinvointialueet, kunnat ja kuntayhtymät) on merkittävä yhteiskunnallinen, kansantaloudellinen ja taloudellinen merkitys. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä julkisorganisaatioiden toiminnan ja talouden johtamiseen.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, miten julkisorganisaatioiden toimintaa ja taloutta johdetaan. Tunnistat julkisorganisaatioiden erilaisia päätöksentekotilanteita ja talousjohtamisen erityispiirteitä. Arvioit julkisorganisaatioiden suoriutumista erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla.

Sisältö

Julkisorganisaatioiden normiohjaus, toiminnan ja talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi sekä arviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus ja artikkelit

Opetusmenetelmät

Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, oppimistehtävät.

Ohjaus:
Pakollinen aloituswebinaari Zoomissa
Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle, Teams, Zoom)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12 h, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät 123 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä tehtävissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen. Oppimistehtävät voivat olla esimerkiksi opintojakson aihepiiriin liittyviä kyselyitä, referaatteja, esseitä ja/tai analyysejä.

Avoin amk 10 (sisältyy max-määrään)
Yhteistyöoppilaitokset Tamk ja Turun amk (opiskelijakiintiö?)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Erottelet ja luokittelet keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät aihealueen teoriaa sekä menetelmiä ja kuvaat asioita näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Esittelet keskeisiä tuloksia. Arvioit osaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat aihealueen teoriaa, mikä on rajattu aiheen näkökulmasta. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, jolla on yhteys teoriaan. Arvioit omaa osaamista esimerkkien avulla. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä selkeästi perustellen. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueelle. Arvioit ja tulkitset kriittisesti aihealueen kehitystä ja kansainvälistä tutkimustietoa. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä luovasti ja selkeästi perustellen. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet suhteessa toisiinsa. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Amk-tutkinto