Siirry suoraan sisältöön

Sisälogistiikan johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLSS1500-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Ville Pahlsten

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Sisälogistiikka johtaminen on merkittävässä roolissa, kun toimitusketjuissa pyritään nopeaan ja laadukkaaseen palveluun. Erityisesti esimiestyön ja johtamistaitojen vaatimukset korostuvat, koska toimintakenttä on erittäin laaja ja vaatii osaamista mm. henkilöstön johtamisen, työturvallisuudesta huolehtimisen, toiminnan kehittämisen ja kannattavuudesta huolehtimisen näkökulmista. Tällä opintojaksolla perehdyt sisälogistiikan johtamisen eri osa-alueisiin, niiden merkityksiin, vaikutuksiin ja kehittämismahdollisuuksiin.

Tällä opintojaksolla opit
- ihmisten johtamisen ja esimiestyön perusteita,
- sisälogistiikan kehittämisen ja prosessien parantamisen tapoja,
- suorituskyvyn mittaamista ja mittaamisen käyttämisestä johtamisessa,
- sisälogistiikan kustannusten laskentaa ja investointien suunnittelua,
- sisälogistiikan turvallisuusjohtamista ja
- sisälogistiikan ulkoistamista.

Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät sisälogistiikan johtamisen tarpeet ja vaatimukset, saat osaamisen ja valmiudet kehittyä sisälogistiikan esimiestehtäviin sekä osaat hyödyntää mittaamista osana prosessien ja toiminnan kehittämistä. Lisäksi opintojakson suorittaminen antaa sinulle valmiudet tehdä sisälogistiikkaan liittyviä kustannuslaskelmia sekä tarkastella investointien että prosessien tuottavuutta.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: sisälogistiikkaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön sekä viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite: ymmärrät sisälogistiikan johtamisen merkityksen ja hallitset keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja sisälogistiikan johtamisen näkökulmasta:
- Ihmisten johtaminen,
- toiminnan ja prosessien kehittäminen,
- työturvallisuuden johtaminen,
- kustannukset, investoinnit ja ulkoistaminen sekä
- toiminnan mittaaminen ja sen avulla johtaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssiin liittyvää kirjallisuutta:

Richards, Gwynne. Warehouse management : a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse. 2018 tai 2021 julkaistu painos joko painettuna tai E-kirjana.

Kurssiin liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna kurssin työtilasta. Kurssilla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Suoritat kurssin itsenäisenä opiskeluna. Huomioi opiskelussasi kurssitoteutuksen alkamis- ja päättymisajankohta sekä tehtävien palautuspäivämäärät. Toteutukseen ei sisälly kontaktiopetusta, vaan kurssi suoritetaan kokonaan verkossa.

Kurssin suorittamiseen kuuluu arvioitavia tehtäviä, jotka on kuvattu tarkemmin kurssin työtilassa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin kurssin Moodle-työtilassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin voi suorittaa verkossa ennen kurssin päättymistä. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamisesta on kerrottu Moodle työtilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskeluja ja tehtävien tekeminen noin 135 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä:
Opiskelija osoittaa kurssilla käsiteltyjen asioiden osaamista kurssisuorituksissaan, tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet ja ymmärtää niiden merkityksen sisälogistiikan johtamisen kannalta.

2 Tyydyttävä:
Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata kurssilla käsiteltyjä aiheita systemaattisesti ja tietää miten soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä:
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kykyä perustella eri ratkaisujen vaikutuksia ja tehdä perusteltuja valintoja vaihtoehtojen välillä.

4 Kiitettävä:
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kykyä soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja arvioida tekemiään ratkaisuja ja niiden vaikutuksia analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 erinomainen:
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kurssin teemojen syvällistä tuntemusta ja kykyä jäsentää ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajempi toimintaympäristö huomioiden. Lisäksi osoittaa innovatiivisuutta soveltaessaan oppimaansa eri tilanteisiin.

Esitietovaatimukset

Sisälogistiikan toimintaperiaatteiden, prosessien ja teknologioiden tuntemus.