Siirry suoraan sisältöön

Sisälogistiikan suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLSS3500-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Henri Kervola

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Tarkoitus
Osaatko suunnitella logistiikkakeskuksen tai laajennuksen nykyiseen keskukseen? Mistä silloin pitää päättää ja mitä kaikkea ottaa huomioon? Sisälogistiikan suunnittelu -opintojakso antaa vastauksen näihin kysymyksiin. Opit tarkastelemaan asiaa niin ihmisten, rahan, toiminnan kuin turvallisuudenkin näkökulmasta.

Osaamiset
Sisälogistiikka ja engineering practice

Osaamistavoite
Osaat tehdä sisälogistiikan suunnitteluun liittyvät laskemat ja analyysit. Osaat myös tehdä layoutsuunnittelua ja valita suunnitelmaan soveltuvat teknologiat ja arvioida kokonaisuuteen sopivan henkilöstömäärän. Osaat tehdä suunnitteluprojektin kustannuslaskelmat ja ottaa huomioon suunnitteluun liittyvät asiat, kuten kestävän kehityksen ja turvallisuuden.

Sisältö

1. Suunnittelun laskelmat ja analyysit
2. Layoutin suunnittelu
3. Teknologioiden ja henkilöstömäärän suunnittelu
4. Suunnitteluprojektin kustannuslaskelmat
5. Suunnittelussa huomioitavia asioita

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä. Haetaan opintojaksolta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso rakentuu ryhmissä tehtävän logistiikkakeskuksen suunnittelun varaan. Toteutus on ensisijaisesti monimuoto-opiskelijoille suunnattu verkkototeutus, joka ei sisällä yhteisiä kontakteja, mutta suunnitteluun saa apua ja palautetta opettajalta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Esitietovaatimukset

Osaaminen joka on kuvattu opintojaksoissa Logistiikan maailma, Intralogistics ja Sisälogistiikan johtaminen.