Siirry suoraan sisältöön

Tilastot ja todennäköisyys (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZVM6300-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Ida Arhosalo

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla opit käsittelemään ja analysoimaan tilastollista aineistoa työelämässä eteesi tulevien päätöksien pohjaksi. Opit laskemaan eri vaihtoehtojen mahdollisuuksia tai riskejä ja tutkimaan aineistossa esiintyvää tilastollista riippuvuutta.

Opintojakson osaamiset
Tieto ja ymmärrys (EUR-ACE KN)

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Osaat analysoida ja havainnollistaa tilastollista tietoa, tehdä ennusteita ja selvittää tilastollisia syy-yhteyksiä. Osaat laskea tapahtumille todennäköisyyksiä ja arvioida riskiä. Tunnet satunnaismuuttujia, niiden jakaumia ja odotusarvon. Osaat käyttää Exceliä sovelluksissa.

Sisältö

Tilastollisen aineiston kuvaaminen
Todennäköisyyslaskennan perusteet
Satunnaismuuttujien jakaumat
Lineaarinen regressio ja korrelaatio
Excelin käyttö sovelluksissa

Aika ja paikka

Kurssin materiaaleja voi käydä omaan tahtiin, ottaen kuitenkin huomioon loppukoeajankohdat. Loppukokeet pidetään loppusyksystä ja niiden ajankohdat ilmoitetaan työtilassa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa
Lisämateriaalina:
9789526329796 Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017) Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoeajankohdat ilmoitetaan kurssin työtilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Lisätietoja opiskelijoille

Loppukoe 80-90%
Kotitehtävät 10-20%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet joitakin käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta usein päättelysi on puutteellista ja laskelmasi virheellisiä.

Tyydyttävä 2
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Kiitettävä 4
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö