Skip to main content

Toiminnanohjausjärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT3500-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Tommi Franssila

Ryhmät

  • UTIVERKKO
    Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)

Objectives

Tarkoitus: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija ymmärtää toiminnanohjauksen merkityksen yrityksen strategisen ja operatiivisen johtamisen välineenä. Ymmärrät toiminnanohjausjärjestelmien teknisen arkkitehtuurin perusteet sekä integroidun tietojärjestelmän informaatiovirtojen perusteet. Osaat soveltaa toiminnanohjausjärjestelmiä liiketoimintaprosessien johtamisessa.

Osaamiset: Teknologia, Liiketoiminta, Tieto ja ymmärrys, Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoite: Opintojakson opiskeltuasi ymmärrät toiminnanohjauksen merkityksen yrityksen strategisen ja operatiivisen johtamisen välineenä. Ymmärrät toiminnanohjausjärjestelmän tekniset perusteet sekä tiedonhallinnan merkityksen. Tunnistat toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton kokonaisuuteen liittyviä osatekijöitä. Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmää liiketoimintaprosessien operatiivisten vaiheiden johtamiseen.

Content

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aihekokonaisuuksia: toiminnanohjauksen käsitteet, toiminnanohjauksen merkitys, toiminnanohjausjärjestelmien tekniset perusteet sekä tiedonhallinta, liiketoimintaprosessit, toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto, case-harjoitukset.

Learning materials and recommended literature

Moodlen oppimismateriaali, case harjoitusten oppimismateriaali.

Teaching methods

Harjoitustehtäviä, case harjoituksia SAP-järjestelmää hyödyntäen.

International connections

SAP University Competence Center

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

(1) Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
(2) Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Evaluation criteria, good (3-4)

(3) Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.
(4) Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Evaluation criteria, excellent (5)

(5) Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Prerequisites

Logistiikan maailma