Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu IV (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTSW204-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

07.08.2023 - 20.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Minna Haapakoski
 • Pirjo Mäki-Natunen
 • Teemu Elomaa
 • Lari Lautamäki
 • Anu Myllyharju-Puikkonen
 • Kari Vehmaskoski
 • Merja Kurunsaari

Vastuuopettaja

Pirjo Mäki-Natunen

Ryhmät

 • SFT20SM
  Fysioterapeutti
 • SFT20S1
  Fysioterapeutti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä päättövaiheen harjoittelulla saat valmiuksia kehittävää työotteeseen ja hankit syventävää osaamista valitsemastasi fysioterapian ja kuntoutuksen osa-alueesta.

Opintojakson tavoitteet
Osaat toimia asiakkaan ja muiden asianosasten kanssa tukien asiakkaan osallistumista omaan kuntoutumiseen. Osaat soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassasi.
Osaat arvioida ja kehittää näyttöön perustuen asiakkaasi toimintakykyä vaihtelevissa toimintaympäristöissä
Osaat arvioida asiakkaasi ympäristön toimivuutta suhteessa resursseihin ja toiminnan tavoitteisiin.
Osaat arvioida ja seurata fysioterapian tuloksellisuutta.
Osaat soveltaa terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ohjauksessa sekä näyttöön perustuvalla ohjaamisella tukea asiakasta saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet.
Osaat hyödyntää teknologiaa, virtuaalisia ympäristöjä ja robotiikkaa asiakkaan liikkumis-ja toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutuksessa, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä fysikaalisessa terapiassa.
Otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta. Osaat hankkia, tuottaa, soveltaa, arvioida ja jakaa oman alasi tutkimustietoa ja ammattitaitoa. Kykenet työtapojen kehittämiseen yhteisösi kanssa.
Ennakoit oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamiset
Toimintakyvyn arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Ohjaus-ja neuvontaosaaminen
Eettinen osaaminen
Teknologia-ja esteettömyysosaaminen
Tutkimus-ja kehittämisosaaminen

Sisältö

Harjoittelusi sisältö muodostuu harjoitteluorganisaation työn sisällön, tavoitteiden ja työtehtävien mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelusi on hyväksytty, kun kykenet työskentelemään itsenäisesti ja päämäärätietoisesti sekä toimit luotettavasti yhteistyössä eri asiantuntijaverkostoissa. Osaat käyttää toiminnassasi ja kehittämistyössäsi näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa ja jakaa alasi tutkimustietoa ja ammattitaitoa. Osaat hyödyntää teknologiaa ja erilaisia ympäristöjä monipuolisesti asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi. Osaat arvioida omaa toimintaasi ja fysioterapian tuloksellisuutta.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu l, ll ja lll osaaminen.