Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW203-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Seija Tiilikainen
 • Niilo Kuokkanen
 • Kaisu Paalanen
 • Tuija Hakala
 • Janne Alenius
 • Tiina Oksanen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Eija Kuisma

Vastuuopettaja

Janne Alenius

Ryhmät

 • SAR24KM2
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 22.01.2024 10:00 - 10:45, INFO Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 23.01.2024 08:00 - 11:15, Kliiniset tutkimukset
 • 06.02.2024 10:15 - 11:45, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 09.02.2024 08:15 - 11:30, Motivoiva keskustelu /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 09.02.2024 12:15 - 15:30, Kliiniset tutkimukset
 • 20.02.2024 10:00 - 11:30, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 20.02.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 21.02.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 12.03.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 14.03.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 26.03.2024 10:15 - 11:45, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 26.03.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 27.03.2024 10:00 - 11:30, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 27.03.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 09.04.2024 08:00 - 11:15, Kliiniset tutkimukset
 • 10.04.2024 10:15 - 11:45, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 10.04.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 11.04.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 22.04.2024 10:15 - 11:45, Lääkelaskut /Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019
 • 22.04.2024 12:30 - 15:45, Sisätautien hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW203-3019

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit arvioimaan potilaan elintoimintoja ja toteuttamaan kliinisiä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia.

Opintojakson osaamiset
Kliininen osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat soveltaa keskeisiä sisätautien hoitotyön kliinisiä menetelmiä, tutkimuksia ja lääkelaskutaitoja sekä niihin liittyvää perusteknologiaa potilasturvallisuuden ja aseptiikan huomioiden. Osaat perustella tekemäsi ratkaisut näyttöön perustuvasti.

Sisältö

Potilaan vitaalielintoimintojen seuranta ja hoito (EKG, monitorointi, elvytys, NIV)
Laskimonsisäisen lääke- ja nestehoidon toteutus (perifeerinen kanylointi, lääkelisäyksen toteuttaminen, nestebalanssin laskeminen)
Potilaan ohjaamisen ja kohtaamisen taito (motivoiva haastattelu, uhkaavan potilaan kohtaaminen)
Erilaisten arvioinnin ja raportoinnin työkalujen käyttö (NEWS, ABCDE, ISBAR) sekä hoitoteknologian käyttö (Medanets, infuusioautomaatti, ruiskupumppu)
Turvallinen lääkelaskutaito (annosnopeudet, lääkelaimennokset, infuusio- ja lääkeliuosten valmistaminen)
Keskeisimmät kliiniset tutkimukset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. (keskeisimmät potilaasta otettavat näytteet, näytteenoton välineistö, näytteenottoon liittyvien preanalyyttisten tekijöiden huomiointi osana omaa toimintaa ja näytteenoton laadunhallinta)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahonen O., Blek-Vehkaluoto M., Buure T., Ekola S., Partamies S., Sulosaari V. 2019. Kliininen hoitotyö. Sanoma Pro Oy.
Ajankohtainen työtilassa oleva materiaali.
Oppiportin kurssit.

Lisälukemista:
Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisemat ajankohtaiset Hotus-hoitosuositukset

Lääkelaskut:
Jokin ammattikorkeakouluun suunnattu lääkelaskukirja. Esim.
1) Nikkola, R., Nurkka, N. & Paloposki, S. Annos oivallusta. Uusin painos. Helsinki: Sanoma Pro. 978-951-37-7139-3
2) Sirpa Ernvall, Antero Pulli, Anne-Marie Salonen ym. . Lääkelaskenta. Uusin painos. ISBN 9789526317847
3) Anna-Marja Pussinen, Liisa Somerharju, Jani Hannula. Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Uusin painos. ISBN 9789513771393
Muuta hyödyllistä materiaalia:
Dose- lääkelaskuohjelma on vapaasti käytettävissä.
Linkki: https://www.foycom.fi/medical/
Käyttäjätunnus: JAMK
Salasana: JAMK0921

Kännykkäsovelluksia:
Play Kaupasta voi asentaa sovelluksia esim. LääkeMaisteri – ja Lääkelaskut (betaversio) - sovellukset

Opetusmenetelmät

Toiminnallinen oppiminen, simulaatio-opetus, verkko-opiskelu ja webinaari-luennot

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h, sisältäen taitojen harjoittelun laboraatioissa, luennot, itsenäisen verkko-opiskelun ja lääkelaskutentin.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksilukemisen menettelysäännöt kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat käytännön kokeessa soveltaa sisätautien hoitotyön kliinisiä menetelmiä ja niihin liittyvää perusteknologiaa potilasturvallisuuden ja aseptiikan huomioiden.
Osaat perustella tekemiäsi ratkaisut näyttöön perustuvasti.
Osaat määrittää kirjallisessa kokeessa virheettömästi lääkeannoksia.
Osaat kliinisten tutkimusten ryhmätehtävässä soveltaa tietoa ja osaamistasi näytteenottoprosessista sekä osoittaa osaamisesi tehtävän esityksessä ja vertaispalautteen antamisessa

Esitietovaatimukset

Hallitset hoitotyön keskeiset auttamismenetelmät ja lääkehoidon perusteet. Osaat dokumentoida lainsäädännön edellyttämällä tavalla.