Siirry suoraan sisältöön

Mat1 Yhtälöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM1300-3096

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Ajoitusryhmät

 • TER23S1 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • TER23SM (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto

Pienryhmät

 • TER23S1
 • TER23SM
 • 16.08.2023 08:30 - 10:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 28.08.2023 15:00 - 16:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 30.08.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 30.08.2023 19:00 - 20:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 31.08.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 01.09.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 06.09.2023 13:15 - 14:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 06.09.2023 19:00 - 20:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 07.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 11.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 13.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 14.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 14.09.2023 16:00 - 17:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 15.09.2023 12:45 - 14:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 18.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 20.09.2023 19:00 - 20:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 21.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 25.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 26.09.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 28.09.2023 16:00 - 17:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 29.09.2023 14:00 - 15:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 02.10.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 04.10.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 06.10.2023 14:45 - 16:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 09.10.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 10.10.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 10.10.2023 20:00 - 21:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 25.10.2023 19:00 - 20:00, MAT1: Nettiohjaus
 • 27.10.2023 11:00 - 12:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 30.10.2023 18:00 - 20:30, Mat1 - Läpäisykoe 1
 • 01.11.2023 13:15 - 16:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 02.11.2023 17:30 - 21:00, Mat1 - Arvosanakoe 1
 • 21.11.2023 17:00 - 20:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096
 • 15.12.2023 11:30 - 15:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3096

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 29.8.2022 - 16.10.2022.

Luennot toteutetaan lähiopetuksena sekä live-streamina verkossa.

Laskuharjoitukset lähiopetuksena päivätoteutuksen opiskelijoille ja verkossa monimuotototeutuksen opiskelijoille.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina toimivat opettajan valmistelema kirjallinen- ja videomateriaali sekä harjoitustehtävät.

Kurssille sopivia oppikirjoja suomeksi:
- Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T. & Rantakaulio, A. 2011. Tekninen matematiikka 1. 1. uusittu painos. Tampere: Tammertekniikka.
- Henttonen, J., Peltomäki, J. & Uusitalo, S. 2003. Tekniikan matematiikka: 1. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, ohjatuista laskuharjoituksista, itsenäisestä harjoittelusta ja kokeista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien aikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

36 h kontaktiopetusta
5 h kokeita
40 h itsenäistä työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opintojakson aihepiirit käsitellään seuraavassa järjestyksessä:
1. Potenssien laskusäännöt
2. Polynomit ja rationaalilausekkeet
3. Johdatus funktioihin
4. Ensimmäisen asteen yhtälöt
5. Toisen asteen yhtälöt
6. Yhtälöryhmät

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.