Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liike (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF1300-3094

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Vastuuopettaja

Ville Kotimäki

Ajoitusryhmät

 • TER23S1 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • TER23SM (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto

Pienryhmät

 • TER23S1
 • TER23SM
 • 16.08.2023 10:15 - 11:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 28.08.2023 13:15 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 07.09.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 14.09.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 15.09.2023 14:30 - 16:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 21.09.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 21.09.2023 16:00 - 17:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 26.09.2023 13:15 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 27.09.2023 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 28.09.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 03.10.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 05.10.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 06.10.2023 13:00 - 14:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 09.10.2023 13:15 - 14:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 10.10.2023 16:00 - 17:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 12.10.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 13.10.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 23.10.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 25.10.2023 20:00 - 21:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 26.10.2023 13:15 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 27.10.2023 12:45 - 14:15, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 30.10.2023 14:15 - 15:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 31.10.2023 15:00 - 16:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 01.11.2023 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 02.11.2023 11:30 - 13:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 06.11.2023 13:15 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 07.11.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 07.11.2023 19:00 - 20:00, FYS1: Nettiohjaus
 • 08.11.2023 13:15 - 14:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 09.11.2023 09:00 - 10:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 13.11.2023 14:00 - 15:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 14.11.2023 08:30 - 11:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 14.11.2023 18:00 - 21:00, FYS1: Läpäisykoe 1
 • 16.11.2023 13:15 - 17:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 24.11.2023 13:15 - 16:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094
 • 13.12.2023 17:30 - 21:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3094 (1.UUSINTA)

Tavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu perinteisestä luento-opetuksesta, opetusvideoiden katselusta sekä laskuharjoitusten laskemisesta. Luennoista tulee tallenteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koeaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

46 h kontaktiopetusta
5 h loppukoe
30 h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kaksiosaisen loppukokeen perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.