Siirry suoraan sisältöön

Fys2 Energia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF2300-3073

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto
 • 09.01.2024 11:30 - 13:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 11.01.2024 13:45 - 15:15, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 12.01.2024 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 15.01.2024 13:15 - 14:45, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 18.01.2024 13:30 - 15:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 22.01.2024 09:30 - 11:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 23.01.2024 11:30 - 13:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 23.01.2024 19:00 - 20:00, FYS2: Nettiohjaus
 • 26.01.2024 11:30 - 13:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 30.01.2024 11:30 - 13:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 30.01.2024 19:00 - 20:00, FYS2: Ohjaus
 • 01.02.2024 08:00 - 09:30, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 02.02.2024 09:00 - 10:30, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 06.02.2024 11:30 - 13:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 08.02.2024 12:15 - 13:45, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 09.02.2024 17:30 - 19:00, Fys2 Energia TZLF2300-3073
 • 13.02.2024 18:00 - 21:00, FYS2: Läpäisykoe
 • 14.02.2024 13:15 - 16:15, Fys2 Energia TZLF2300-3073 - Läpäisykoe
 • 23.02.2024 13:15 - 17:00, Lämpö- ja virtaustekniikka ja Fys2 Energia - 1. Välikoe

Tavoitteet

Tarkoitus:
Kurssilla opit tuntemaan fysiikan keskeisimmät säilymislait ja värähdysliikkeen perusteet. Lisäksi tutustut fysikaalisiin mittauksiin sekä virheanalyysin perusteisiin. Kurssin jälkeen osaat soveltaa näitä tietoja matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnet työn ja energian perusperiaatteita sekä suoraviivaisessa liikkeessä, että pyörimisliikkeessä. Tunnet värähtelyn lainalaisuudet ja ymmärrät osaamisesi avulla oman ammattialasi värähtelyyn liittyviä lainalaisuuksia ja ongelmia.

Sisältö

Impulssi ja liikemäärä, Pyörimismäärä, Energian säilyminen, Työ, Liike-energia (eteneminen, pyöriminen), Painovoiman potentiaalienergia, Jousen potentiaalienergia, Teho, Hyötysuhde.
Harmoninen värähtely (matem. Heiluri, fysikaalinen heiluri, jousen värähtely), Vaimeneva värähtely.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.
4.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 2. Edita.

Mitkä tahansa painokset kelpaavat.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu perinteisestä luento-opetuksesta, opetusvideoiden katselusta, laskuharjoitusten laskemisesta sekä laboratoriotyöstä. Luennoista tulee tallenteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koeaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
36 h kontaktiopetusta
5 h loppukoe
40 h itsenäistä opiskelua

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan harjoitustehtävien, kokeiden sekä laboratoriotyöstä kirjoitettavan raportin perusteella.

Lisäksi kurssilla on päiväopiskelijoita koskeva läsnäolovelvoite (80% oppitunneista on oltava paikalla).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä

Tyydyttävä 2
Ymmärät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.
.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä

.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälöryhmien ratkaisun hallintaa. Koordinaattijärjestelmien käyttötaitoa tarvitaan liikkeeseen ja voimaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.