Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan kemia (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0240-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Matti Siistonen
 • Leena Turunen

Vastuuopettaja

Matti Siistonen

Ajoitusryhmät

 • TER23S1 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • TER23SM (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto

Pienryhmät

 • TER23S1
 • TER23SM
 • 29.08.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 30.08.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 05.09.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 06.09.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 19.09.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 20.09.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 26.09.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 27.09.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 02.10.2023 15:00 - 16:30, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 10.10.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 11.10.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 24.10.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 25.10.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 27.10.2023 09:00 - 10:30, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 27.10.2023 16:15 - 17:45, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 31.10.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 01.11.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 07.11.2023 12:15 - 13:45, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 08.11.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 14.11.2023 12:15 - 13:45, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 15.11.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 21.11.2023 09:30 - 11:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 22.11.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 28.11.2023 09:30 - 11:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 29.11.2023 11:30 - 13:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 05.12.2023 09:30 - 11:00, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 08.12.2023 08:00 - 09:30, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 11.12.2023 14:00 - 15:30, Tekniikan kemia TERP0240-3006
 • 13.12.2023 11:30 - 13:45, Tekniikan kemia TERP0240-3006

Tavoitteet

Tunnet ja hallitset epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perusteet, peruskäsitteet ja terminologian sekä osaat laskennallisesti tarkastella kemiallisia ilmiöitä. Lisäksi osaa kuvata kemian ilmiöitä ja soveltaa niitä esiin tulevissa ympäristö- ja energiateknologian ratkaisuissa.
EA-KW EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Ymmärrät kemian perusteet.
EA-EC EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Osaat soveltaa kemiallisia ilmiöitä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.
EA-MC EUR-ACE Monialainen osaaminen: Ymmärrät kemian ympäristölliset ja taloudelliset merkitykset.

Sisältö

Vihreä kemia. Aineen rakenne ja olomuodot. Yhdisteiden muodostuminen, peruskemialliset reaktiot ja yhdisteiden kemiaan vaikuttavat keskeiset ilmiöt. Palaminen, korroosio, materiaalien jaottelu. Sähkökemian perusteet. Orgaanisen kemian perusteet. Kemialliset yksikköprosessit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa. Pystyt ratkomaan välttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja -terminologian, mutta sinulla on puutteita niiden soveltamisessa muihin kuin perusratkaisuihin. Pystyt ratkomaan tyydyttävästi selkeitä perusratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat useimmat keskeiset peruskemian ilmiot ja asiat ja osat soveltaa oppimaasi yksinkertaisiin perustapauksiin.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset peruskemian ilmiot ja asiat ja osaat soveltaa näitä taitoja yleisimmissä kemian ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset opintojakson asiat ja ilmiot ja osaat soveltaa näitä taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti melko haastavissakin kemian alaan liittyvissä tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Ei lähtötietovaatimuksia.