Siirry suoraan sisältöön

Sovellettu matematiikka: Kryptologia (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM7020-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

17 % Lähiopetus, 83 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Alestalo

Ryhmät

 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 07.09.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsissä
 • 14.09.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsissä
 • 21.09.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsissä
 • 28.09.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsissä
 • 04.10.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsissä
 • 12.10.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsissä
 • 26.10.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsisä
 • 02.11.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsisä
 • 09.11.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsisä
 • 16.11.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsisä
 • 23.11.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsisä
 • 30.11.2023 17:00 - 18:00, Sovellettu matematiikka: Kryptologia Ohjaus Teamsisä
 • 12.12.2023 15:00 - 17:15, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3010, vaihtoehtoinen koeaika
 • 14.12.2023 16:00 - 18:45, Sovellettu matematiikka: Kryptologia TZLM7020-3010,vaihtoehtoinen koeaika

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kryptologia on vaihtoehto tieto- ja viestintätekniikan sovelletun matematiikan opintojaksoksi. Tällä opintojaksolla suuntaat osaamistasi tietoturvassa ja erityisesti salausmenetelmissä tarvittavaan matematiikkaan.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys 
• tiedot ja ymmärrys tieto- ja viestintätekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista 
• tiedot ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä sillä tasolla, joka mahdollistaa muiden ohjelman tulosten saavuttamisen mukaan lukien käsityksen tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla 
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön 
• ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista 

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät ja ymmärrät tavallisimpien salausmenetelmien matemaattiset periaatteet. Osaat ratkoa yksinkertaisia kongruenssiyhtälöitä. Osaat valita tilanteeseen sopivan salausmenetelmän ja sinulla on valmiudet syventää osaamistasi itsenäisesti.

Sisältö

Funktioiden ominaisuuksia (surjektio, injektio, bijektio), lukuteoriaa (jaollisuus, alkuluvut, kongruenssi, modulolaskenta), satunnaislukujen generointi, klassisia salausmenetelmiä, symmetrinen ja asymmetrinen salaus, elliptiset käyrät

Aika ja paikka

Opintojakso toteututetaan viikoilla 35 - 50 (28.8.-15.12.2023) verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oppimisympäristössä jakama kirjallinen materiaali ja videomateriaali.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliopetus, itsenäisesti, omaan tahtiin opiskeltava toteutus.
Ei lukujärjestykseen merkittyjä tunteja, ohjausta saa opintojakson Teams-kanavalla.
Palautettavat laskuharjoitukset.
Viikkotestit oppimisympäristössä.

Itsenäistä opiskelua varten on olemassa luentovideot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Julkaistaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 49 h
Palautettavat laskuharjoitukset 2 x 9 h = 18 h
Viikkotestit 5 x 1 h = 5 h
Tentti 3 h

Kuormitus on tasainen koko opintojakson ajan, yhteensä 81 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan tentin, palautettavien laskuharjoitusten ja viikkotestien avulla. Suoritteet pisteytetään. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet koko opintojakson maksimipistemäärästä ja vähintään kolmasosa kokeen maksimipistemäärästä.

Opintojakson koe järjestetään syksyn aikana kahteen kertaan, lokakuussa ja joulukuussa. Opiskelija voi valita, kumpaan osallistuu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tiedät ja ymmärrät kryptologiaan liittyvät keskeiset matemaattiset käsitteet ja laskusäännöt. Osaat ratkoa yksinkertaisia kongruenssiyhtälöitä. Ymmärrät salausmenetelmien matemaattiset periaatteet ja tiedät salausmenetelmien käyttötarkoitukset. Pystyt itsenäisesti perehtymään johonkin kryptologiaan liittyvään uuteen aiheeseen.

Esitietovaatimukset

Osaat joukko-opin ja kombinatoriikan alkeet, ymmärrät jaollisuuden ja kongruenssin käsitteen.