Siirry suoraan sisältöön

Sovellettu matematiikka: Analyyttinen geometria (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM7010-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pekka Varis

Ryhmät

 • TTV22S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV22S4
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus 

Analyyttinen geometria on vaihtoehto tieto- ja viestintätekniikan sovelletun matematiikan opintojaksoksi. Tällä opintojaksolla suuntaat osaamistasi erityisesti grafiikkaohjelmoinnissa tarvittavaan matematiikkaan.Opintojakson osaamiset

EUR-ACE Tieto ja ymmärrys

-tiedot ja ymmärrys tieto- ja viestintätekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista
-tiedot ja ymmärrys oman erikoistumisalan perustana olevista insinööritieteistä sillä tasolla, joka mahdollistaa muiden ohjelman tulosten saavuttamisen mukaan lukien käsityksen tulevaisuuden vaatimuksista omalla alalla

EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

-ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista

Opintojakson osaamistavoite 

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yleisimpien geometristen muotojen erilaiset esitystavat. Tunnistaa eri esitysmuotojen käyttömahdollisuudet ja osaat soveltaa niitä omalla alallasi. Ymmärrät myös erilaisten geometristen testien ja menetelmien periaatteita.

Sisältö

Suoran, tason, toisen asteen käyrien, pallon, kolmion ja särmiön eri esitystavat 2- ja 3- ulotteisessa avaruudessa

Pisteen etäisyys suorasta ja tasosta.

Lähin piste suoralla, tasossa sekä ympyrällä/pallossa.

Leikkaus- ja törmäystarkasteluja.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan non-stoppina 28.8.2023 - 31.7.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Työtilassa olevat videot ja kirjallinen materiaali.

Opetusmenetelmät

Itseopiskelu verkossa olevan materiaalin (videot, harjoitukset) avulla. Vapaamuotoinen ohjausaika joka toinen viikko.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeita pidetään 2 kertaa kuukaudessa, kesäaikaan kerran kuukaudessa,

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei ole.

Lisätietoja opiskelijoille

Kyseessä on non-stop-toteutus. Kurssille voi ilmoittautua milloin vaan 28.8.2023 - 31.7.2024.
Opiintojakso suoritetaan kahdella välikokeella. Kokeita pidetään 2 kertaa kuukaudessa, kesäaikaan kerran kuukaudessa,

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät opintojakson aiheena olevien geometristen muotojen erilaiset esitystavat ja niiden käyttömahdollisuudet.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset luvuilla ja symboleilla, ja osaat ratkaista yhtälöitä ja yhtälöpareja.