Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Funktiot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM2300-3083

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Kosonen

Ajoitusryhmät

 • TER23S1 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • TER23SM (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto

Pienryhmät

 • TER23S1
 • TER23SM
 • 14.11.2023 14:00 - 15:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 15.11.2023 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 16.11.2023 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 21.11.2023 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 22.11.2023 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 23.11.2023 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 28.11.2023 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 29.11.2023 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 30.11.2023 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 04.12.2023 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 07.12.2023 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 08.12.2023 13:45 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 12.12.2023 13:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 12.12.2023 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 14.12.2023 09:00 - 10:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 08.01.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 10.01.2024 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 11.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 16.01.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 17.01.2024 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 18.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 23.01.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 24.01.2024 17:30 - 18:15, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 25.01.2024 11:30 - 13:00, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 29.01.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083
 • 31.01.2024 17:30 - 19:00, Mat2 Funktiot - Monimuoto-opiskelijoille mahdollisuus läpäisykokeen tekemiseen verkossa
 • 02.02.2024 12:15 - 14:45, Mat2 Funktiot TZLM2300-3083 - Arvosanakoe
 • 02.02.2024 16:30 - 19:00, Mat2 Funktiot arvosanakoe

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla laajennat tekniikan alalla tarvittavien matemaattisten työkalujen valikoimaa perehtymällä funktion käsitteeseen ja erityyppisten funktioiden käyttöön tekniikan alan ilmiöiden mallintamisessa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi ymmärrät funktion käsitteen, tunnistat funktion tyypin ja ymmärrät erityyppisten funktioiden ominaisuuksia. Osaat hyödyntää yhtälöitä funktioiden tarkastelussa. Osaat käyttää erityyppisiä funktioita yksinkertaisten tekniikan alan ilmiöiden mallintamiseen.

Sisältö

- Funktion käsite ja merkinnät
- Logaritmifunktio ja -yhtälö 
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö 
- Trigonometriset funktiot: sinikäyrä 
- Funktioiden käyttö mallintamiseen 
- Paloittain määritellyt funktiot 
- Yhdistetty funktio 
- Käänteisfunktio 
- Funktion raja-arvo 

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 13.11.2023 - 4.2.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina toimivat opettajan valmistelema kirjallinen- ja videomateriaali sekä harjoitustehtävät.

Kurssille soveltuvia oppikirjoja suomeksi:
- Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T. & Rantakaulio, A. 2011. Tekninen matematiikka 1. 1. uusittu painos. Tampere: Tammertekniikka.
- Rantakaulio, A. & Lehtola, P. 2013. Tekninen matematiikka: 2. 1. uus. p. Tampere: Tammertekniikka.
- Henttonen, J., Peltomäki, J. & Uusitalo, S. 2003. Tekniikan matematiikka: 1. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista, ohjatuista laskuharjoituksista, itsenäisestä harjoittelusta ja loppukokeista.

Luennot toteutetaan lähiopetuksena sekä live-streamina verkossa.

Laskuharjoitukset ovat lähiopetuksena päivätoteutuksen opiskelijoille ja verkossa monimuotototeutuksen opiskelijoille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Läpäisykoe suoritetaan tutkinto-ohjelmasta riippuen joko itsenäisesti e-tenttistudiossa kurssin aikana (päiväopiskelijat) tai perinteisenä kokeena viikolla 5 (monimuoto-opiskelijat) 2024 tammikuussa-helmikuun taitteessa.

Arvosanan määräävä koe järjestetään kaikille 29.1.2024 alkavalla viikolla 5.

Ensimmäinen uusintatilaisuus
- päiväopiskelijoille 21.2.2024
- monimuoto-opiskelijoille 22.2.2024

Toinen uusintatilaisuus
- päiväopiskelijoille 20.3.2024
- monimuoto-opiskelijoille 21.3.2024

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Kurssista on tarjolla lähi-, hybridi- ja verkkototeutuksia sekä syksyllä että keväällä. Kurssi on mahdollista suorittaa verkossa myös kesällä 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormitus: 3op * 27h/op = 81h

Viikoittainen ajankäyttö:

Luennot 2 * 45 min

Harjoitukset 2 * 45 min

Lisäksi:
- Kokeet noin 4 h
- Itsenäinen työskentely kurssin aikana noin 55 - 60 tuntia.

Sisällön jaksotus

Tarkempi aikataulutus ilmoitetaan opintojakson alussa, mutta aihepiirejä käsitellään kutakuinkin seuraavassa järjestyksessä:
- Kertaus ja täydennystä funktioista
- Eksponenttifunktiot
- Logaritmifunktiot
- Trigonometriset funktiot
- Trigonometriset funktiot
- Funktion raja-arvo ja jatkuvuus

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu kaksiosaiseen loppukokeeseen (läpäisykoe ja arvosanakoe) sekä testeihin / harjoitustehtäviin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Osaat tutkia funktion käyttäytymistä apuvälineen avulla. Osaat ratkaista perustehtäviä mallin avulla.

Arvosana 2

Ymmärrät funktion käsitteen ja merkinnät. Tunnistat perusmuotoiset alkeisfunktiot. Tiedät funktiotyyppien perusominaisuuksia. Osaat itsenäisesti ratkoa perusmuotoisia tehtäviä. Käytät merkintöjä ja käsitteitä vielä epävarmasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat funktioihin liittyvät käsitteet ja merkinnät. Osaat tutkia funktion kuvaajaa funktion lausekkeen perusteella ja piirtää funktion kuvaajan ilman apuvälinettä. Osaat ratkaista funktioihin liittyvät yhtälöt ja mallintaa yksinkertaisia ilmiöitä funktiolla.

Arvosana 4

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käyttämäsi merkinnät ovat selkeitä ja perusteltuja. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktiolla, mutta soveltaminen uusissa tilanteissa on vielä epävarmaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat analysoida eri funktiotyyppien ominaisuuksia myös symbolimuotoisilla funktioilla. Käytät oikeita, täsmällisiä merkintöjä. Ratkaiset virheettömästi funktioihin liittyviä luku- ja symbolikertoimisia yhtälöitä. Osaat mallintaa ilmiöitä funktioilla ja soveltaa oppimaasi myös uusissa tilanteissa.

Esitietovaatimukset

Osaat sieventää polynomi- ja rationaalilausekkeita. Ymmärrät yhtälön käsitteen ja yhtälön yleisiä ratkaisuperiaatteita.

Lisätiedot

Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun korkeakoulualan kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.