Siirry suoraan sisältöön

Energia ja ympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BS18-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Tarja Stenman
 • Minna Nyman

Vastuuopettaja

Minna Nyman

Ajoitusryhmät

 • TER23S1 (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)
 • TER23SM (Paikkoja: 45. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto

Pienryhmät

 • TER23S1
 • TER23SM
 • 15.08.2023 11:45 - 15:00, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 16.08.2023 11:30 - 13:00, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 16.08.2023 13:15 - 16:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 29.08.2023 13:15 - 15:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 05.09.2023 13:45 - 16:00, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 13.09.2023 13:15 - 16:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 15.09.2023 11:00 - 12:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 19.09.2023 13:15 - 15:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 29.09.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 03.10.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 06.10.2023 09:00 - 10:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 06.10.2023 11:00 - 12:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 12.10.2023 13:45 - 16:00, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 23.10.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 27.10.2023 14:30 - 16:00, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 30.10.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 06.11.2023 15:30 - 16:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 13.11.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 20.11.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 24.11.2023 11:00 - 12:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 24.11.2023 16:15 - 17:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 27.11.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 04.12.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 08.12.2023 09:00 - 10:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 08.12.2023 11:30 - 13:30, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 11.12.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002
 • 18.12.2023 11:30 - 13:45, Energia ja ympäristö TE00BS18-3002

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää tärkeimmät energia-alan käsitteet, tuntee globaalit energialähteet ja energiankulutuksen kohteet sekä kansainvälisen ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan. Lisäksi opiskelija tuntee ilmastopolitiikan tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön ja keskeiset ohjauskeinot.
Opiskelija tunnistaa merkittävimmät päästöt maahan, veteen ja ilmaan sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.

Sisältö

Ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristölainsäädäntö ja ohjauskeinot, energianlähteet ja energiankäyttö, kiertotalous, päästöt maahan, ilmaan ja veteen sekä niiden vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, vesiensuojelu.

Aika ja paikka

Lähiopetus Rajakadun kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Tehtävät ovat sekä ryhmä- että yksilötehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lukukauden lopussa ja kaksi uusintaa tammikuussa 2024

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankitun osaamisen opinnollistaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päiväryhmä: Lähiopetus 40 h, oppimistehtävät sekä itsenäinen opiskelu 95 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.
Monimuotoryhmä: Lähiopetus 25 h, oppimistehtävät sekä itsenäinen opiskelu 110 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Sisällön jaksotus

Päiväryhmällä n. 3 tuntia viikossa. Monimuotoryhmällä erillisen aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä kehittävä arviointi ja jatkuva palaute.

Tehtävät ovat pakollisia ja niiden vaikutus arviointiin on seuraava:
1. Energia ja energiankäyttö hyväksytty/täydennettävä
2. Ilmastonmuutos sekä Ilmasto- ja energiapolitiikka 15 %
3. Kiertotalous ja resurssitehokkuus 15 %
4. Energiantuotantomuodon ympäristövaikutukset -essee 15%
5. Ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta 15%
Tentin osuus arvioinnissa on 40 %.

Läpipääsyn raja on puolet maksimipisteistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee perusasiat. Hän pystyy ratkomaan välttävästi yksinkertaisia tehtäviä.

Tyydyttävä (2): Opiskelija osaa perusasiat, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset keskeisimmät energia- ja ympäristöalan perusasiat ja käsitteet. Osaat soveltaa oppimaasi perustapauksiin.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeisimmät energia- ja ympäristöalan perusasiat ja käsitteet. Osaat soveltaa näitä taitoja kriittisesti yleisimmissä tapauksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Hallitset opintojakson asiat ja osaa soveltaa näitä taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti haastavissakin tilanteissa.