Siirry suoraan sisältöön

Termodynamiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0520-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Vastuuopettaja

Ville Kotimäki

Ajoitusryhmät

 • TER22S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER22SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER22S1
 • TER22SM
 • 25.08.2023 15:15 - 16:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 29.08.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 30.08.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 01.09.2023 09:00 - 10:30, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 06.09.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 11.09.2023 11:15 - 12:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 12.09.2023 16:00 - 17:00, TERMO2: Nettiohjaus
 • 14.09.2023 13:15 - 14:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 15.09.2023 09:00 - 10:30, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 18.09.2023 20:00 - 21:00, TERMO2: Nettiohjaus
 • 21.09.2023 13:15 - 14:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 25.09.2023 11:15 - 12:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 26.09.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 26.09.2023 16:30 - 17:30, TERMO2: Nettiohjaus
 • 28.09.2023 09:00 - 10:30, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 02.10.2023 11:15 - 12:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 03.10.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 03.10.2023 19:00 - 20:00, TERMO2: Nettiohjaus
 • 04.10.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 05.10.2023 13:15 - 14:45, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 09.10.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 10.10.2023 19:00 - 20:00, TERMO2: Nettiohjaus
 • 11.10.2023 11:30 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 13.10.2023 08:00 - 16:00, Termodynamiikka TERP0520-3004
 • 23.10.2023 19:00 - 21:00, Termodynamiikan haastattelut
 • 24.10.2023 17:00 - 21:00, Termodynamiikan haastattelut
 • 25.10.2023 11:30 - 16:30, Termodynamiikan haastattelut
 • 26.10.2023 09:00 - 10:30, Termodynamiikan haastattelut
 • 27.11.2023 12:00 - 13:00, Termodynamiikka TERP0520-3004 "Haastattelut"
 • 30.11.2023 09:00 - 09:30, Termodynamiikka TERP0520-3004 "Haastattelut"
 • 03.12.2023 00:00 - 23:45, Termodynamiikan kotitentti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opit kurssilla termodynamiikan perusteita, joita tarvitaan erilaisten energiaan liittyvien ilmiöiden kuten energiantuotannon ja avoimien järjestelmien prosessien ymmärtämiseen. Lisäksi opit kurssilla loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisua.

Opintojakson osaamiset

EA-KW: Saat avoimien järjestelmien termodynamiisten prosessien perusvalmiuksia tekniikan alalle.
EA-MC: Osaat soveltaa fysiikan ratkaisumalleja ja säilymislakeja kurssin aihealueiden ulkopuolella.
EA-CT: Opit viestimään tekniikan alan informaatiota, ideoita ja ratkaisuita insinööriyhteisössä.


Opintojakson osaamistavoite

Osaat tunnistaa termodynamiikan ilmiöitä ja ratkaista yksinkertaisia avoimien järjestelmien termodynamiikkaan liittyviä ongelmia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi seuraavia aiheita:

Erilaisten avoimien järjestelmien massa- ja energia-analyysi, virtaustyö, lämpövoimakoneet, terminen hyötysuhde, kylmäkoneet, tehokertoimet, ikiliikkujat, Carnot'n kiertoprosessi, entropia, isentrooppiset prosessit ja eksergia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Kurssin materiaali pohjautuu seuraavaan kirjaan: Y. A. Cengel & M.A. Boles, Thermodynamics, An Engineering Approach (8th edition with SI units) [Myös muut painokset käyvät hyvin.]

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan perinteisenä luento-opetuksena sekä iltaisin järjestettävinä ohjaustunteina. Kaikki sessiot tallennetaan myöhempää katselua varten. Luentojen lisäksi kurssilla lasketaan laskuharjoitustehtäviä ja tehdään loppukoe.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin tenttiaikataulut ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

36 h kontaktiopetusta.
45 h itsenäistä työskentelyä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan palautettavien laskuharjoitustehtävien ja loppukokeen perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1  

Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2

Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4  

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5   

Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää mekaniikan perusteiden, termodynamiikan ja virtausmekaniikan alkeiden, alkeisfunktioiden, suoran yhtälön sekä yhtälönratkaisun hallintaa.