Siirry suoraan sisältöön

Sähkövoimatekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0720-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Latvala

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 19.01.2024 09:00 - 11:00, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003
 • 01.02.2024 13:15 - 15:15, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003
 • 15.02.2024 11:30 - 14:30, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 R1
 • 15.02.2024 15:00 - 18:00, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 R4
 • 16.02.2024 16:30 - 19:30, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 R5
 • 21.02.2024 08:30 - 11:00, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 R2
 • 22.02.2024 11:30 - 14:00, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 R3
 • 15.03.2024 15:30 - 18:30, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 R6
 • 02.04.2024 09:30 - 11:30, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 (Loppukoe)
 • 11.04.2024 11:15 - 13:15, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 (Loppukoe)
 • 19.04.2024 11:30 - 13:00, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003 (Uusinta)
 • 03.05.2024 09:30 - 11:30, Sähkövoimatekniikka TERP0720-3003

Tavoitteet

Saat perustuntemuksen sähkövoimatekniikan osa-alueista. Tunnet sähkönjakeluverkon peruskomponentit ja ymmärrät sähkön laatuun, sähköhuoltoon ja kysyntäjoustoon liittyviä asiakokonaisuuksia. Tunnistat valaistustekniikan termit ja pystyt osallistumaan valaistusmallinnuksen ja valaistuksen energiatehokkuuslaskennan tekemiseen. Osaat tulkita ja lukea erilaisia sähköteknisiä kaavioita ja muuta dokumentaatiota erilaisine piirrosmerkkeineen.

Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan perusosaamista.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkövoimatekniikan eri osa-alueista.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat hyödyntää matemaattisia menetelmiä, laboratoriomittauksia ja suunnitteluohjelmistoja alan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Kiinteistön sähköverkot
Maadoitukset ja potentiaalintasaukset
Sähkömarkkinat
Sähkön siirto ja jakelu
Sähkön laatu
Sähkötekniset kaaviot ja piirrosmerkit
Sähköturvallisuus
Säätövoima ja reservit
Valaistustekniikka

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla. Opintojaksolla suoritetaan myös laboratoriotöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti (kevät 2024)
Uusintatentti 1 (kevät 2024)
Uusintatentti 2 (kevät 2024)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 135 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu tentissä osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat sähkövoimatekniikan eri osa-alueet. Matemaattisien menetelmien, laboratoriomittauksien ja suunnitteluohjelmistojen hyödyntäminen on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet sähkövoimatekniikan eri osa-alueet. Matemaattisien menetelmien, laboratoriomittauksien ja suunnitteluohjelmistojen hyödyntäminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset sähkövoimatekniikan eri osa-alueet ja pystyt hyödyntämään matemaattisia menetelmiä, laboratoriomittauksia ja suunnitteluohjelmistoja ilmiöiden parissa.

Kiitettävä (4): Hallitset hyvin sähkövoimatekniikan eri osa-alueet. Pystyt myös soveltamaan matemaattisia menetelmiä, laboratoriomittauksia ja suunnitteluohjelmistoja ilmöiden parissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset hyvin sähkövoimatekniikan eri osa-alueet. Osaat soveltaa monipuolisesti matemaattisia menetelmiä, laboratoriomittauksia ja suunnitteluohjelmistoja ilmiöiden parissa.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus