Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöfysiikka ja -kemia (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BS23-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Matti Siistonen
 • Ville Kotimäki

Ajoitusryhmät

 • TER22S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER22SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER22S1
 • TER22SM
 • 29.08.2023 13:15 - 14:45, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 05.09.2023 13:15 - 14:45, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 15.09.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 21.09.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 26.09.2023 13:15 - 14:45, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 02.10.2023 09:00 - 10:30, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 10.10.2023 13:15 - 15:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 24.10.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 26.10.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 30.10.2023 09:30 - 11:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 31.10.2023 13:00 - 14:30, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 03.11.2023 11:00 - 14:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 06.11.2023 09:30 - 11:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 09.11.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 13.11.2023 09:30 - 11:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 15.11.2023 20:00 - 21:00, YMP: Nettiohjaus
 • 16.11.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 20.11.2023 09:30 - 11:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 23.11.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 24.11.2023 11:30 - 12:15, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 27.11.2023 09:30 - 11:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 29.11.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 29.11.2023 20:00 - 21:00, YMP: Nettiohjaus
 • 30.11.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 04.12.2023 09:30 - 11:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 05.12.2023 20:00 - 21:00, YMP: Nettiohjaus
 • 07.12.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 08.12.2023 09:00 - 10:30, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 11.12.2023 11:30 - 13:00, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001
 • 14.12.2023 11:30 - 14:30, Ympäristöfysiikka ja -kemia TE00BS23-3001 (Koe)
 • 15.12.2023 18:00 - 21:00, YMP: Fysiikan koe

Tavoitteet

Ymmärrät fysiikan, epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perusilmiöitä osana käytännön sovellutuksisia. Osaat soveltaa niitä esiin tulevissa ympäristö- ja energiateknologian ratkaisuissa.

EA-KW EUR-ACE Tieto ja ymmärrys: Ymmärrät fysiikan ja kemian perusilmiöitä ja sovelluksia.
EA-EC EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Osaat soveltaa fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä käytännön ongelmien ratkaisemiseksi.
EA-MC EUR-ACE Monialainen osaaminen: Ymmärrät fysiikan ja kemian sovellusten merkityksen ympäristön kannalta ja osaat soveltaa ratkaisuja monialaisest

Sisältö

Ympäristön pilaantumisen kemialliset ja fysikaaliset mekanismit
Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos
Ympäristökemia ja sen sovellukset sekä ratkaisut
Prosessi- ja jätevesien puhdistus
Äänioppi
Radioaktiivinen säteily

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään opettajien tekemiä materiaaleja. Muu tukimateriaali ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu perinteisestä luento-opetuksesta, harjoitustehtävistä, laboratoriotöistä sekä kahdesta välikokeesta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin koeaikataulu ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin työmäärä on noin 108 h.

Sisällön jaksotus

Kurssi on jaettu kahteen osaan. Kemian osuus (Matti) tehdään alkusyksystä ja fysiikan osuus (Ville) syksyn loppupuolella.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi arvioidaan kokeiden, laskuharjoitusten ja laboratoriotyön perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1  
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4  
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.