Siirry suoraan sisältöön

Voimalaitostekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0600-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Rantakokko

Ajoitusryhmät

 • TER22S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER22SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER22S1
 • TER22SM
 • 29.08.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 31.08.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 05.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 07.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 11.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 14.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 26.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 28.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 05.10.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 06.10.2023 08:30 - 10:00, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 10.10.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 12.10.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 24.10.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 26.10.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 31.10.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 03.11.2023 14:15 - 15:45, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 06.11.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 09.11.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 16.11.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 21.11.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 24.11.2023 15:15 - 16:45, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 28.11.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 30.11.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 05.12.2023 15:00 - 16:30, LOPPUKOE Voimalaitostekniikka TERP0600-3005
 • 12.12.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitostekniikka TERP0600-3005

Tavoitteet

Opiskelija tuntee energialähteet, Opiskelija ymmärtää erilaisten voimalaitosten toiminnan ja perusteet. Opiskelija ymmärtää polttoaineen käsittelyn, vesilaitoksen, turbiinilaitoksen sekä vesien ja lauhteiden käsittelyn toimintaperiaattet.

Sisältö

Polttoaineet ja energialähteet
Voimalaitostyypit, kuten yhteistuotantolaitokset, vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima, ja niiden rakenne
Veden- ja lauhteenkäsittelyjärjestelmät
Turbiinitekniikka

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali
Voimalaitostekniikka; Markku Huhtinen, Risto Korhonen, Tuomo Pimiä, Samu Urpalainen

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät
Tehtävät yksilökohtaisia tai ryhmätehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti joulukuussa, kaksi uusintamahdollisuutta tammikuussa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavalla hankitun osaamisen opinnollistaminen sovitaan opinjakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 52 h
Oppimistehtäviä 28 h
Itsenäinen opiskelu 55 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana koostuu:
- 80 % Tentistä
- 20 % Oppimistehtävistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2): opiskelija tuntee perusasiat, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa mutta opiskelija on pääsääntöisesti saavuttanut opintojakson tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset kurssin keskeiset asiat

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottae

Esitietovaatimukset

Energiatalous, Termodynamiikan perusteet, Prosessien perusteet ja materiaalit, opiskelija ymmärtää lämpövoimatekniikan perusteet sekä tuntee energiajärjestelmän rakenteen