Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV2100-3064

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.10.2023 - 04.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

0.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Kosonen

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto
 • 15.11.2023 15:00 - 16:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 15.11.2023 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot
 • 22.11.2023 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot
 • 23.11.2023 15:00 - 16:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 29.11.2023 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot
 • 30.11.2023 13:15 - 14:45, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 07.12.2023 13:15 - 14:45, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 12.12.2023 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot
 • 14.12.2023 13:15 - 14:45, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 10.01.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 10.01.2024 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot
 • 16.01.2024 16:45 - 18:15, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 17.01.2024 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot
 • 24.01.2024 15:00 - 16:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3064
 • 24.01.2024 18:15 - 19:00, Mat2 Tukiopinnot

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi Mat2 Funktiot -opintojakson rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Funktiot-opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista funktioiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat2 Funktiot sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin. Eri funktiotyyppeihin liittyvien tehtävien avulla harjoittelet ja vahvistat osaamistasi funktioiden tunnistamisessa, funktioiden ominaisuuksien ymmärtämisessä, funktion lausekkeen määrittämisessä sekä funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 13.11.2023 - 4.2.2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristössä jaettavat harjoitustehtävät.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi yhtä aikaa kurssin Mat2 Funktiot TZLM2300-3083 kanssa.

Päiväopiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä oppimisympäristössä määrätyt harjoitustehtävät ja testit.

Monimuoto-opiskelijat suorittavat opintojakson osallistumalla verkko-ohjauksiin ja tekemällä oppimisympäristössä määrätyt harjoitustehtävät ja testit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikataulu seuraa emokurssin Mat2 Funktiot TZLM2300-3083 aikataulua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = 27h

Päiväopiskelijat:
- oppitunnit 14h
- itsenäinen harjoittelu & testit 13h

Monimuoto-opiskelijat:
- verkko-ohjaukset 6h
- itsenäinen harjoittelu & testit 21h

Sisällön jaksotus

Sisällön jaksotus seuraa yhtä aikaa suoritettavaa Mat2 Funktiot TZLM2300-3083 -toteutusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan laskemalla harjoitustehtäviä ja suorittamalla määrätyt testit oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.

Esitietovaatimukset

Tunnet symbolisten lausekkeiden käsittelyyn liittyvät algebran periaatteet ja osaat soveltaa niitä yksinkertaisten lausekkeiden sieventämiseen sekä yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisemiseen.