Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV3100-3060

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Ville Kotimäki

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto
 • 20.02.2024 15:00 - 16:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3060
 • 07.03.2024 10:15 - 11:15, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3060
 • 14.03.2024 15:00 - 16:00, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3060
 • 28.03.2024 15:45 - 17:15, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3060
 • 04.04.2024 15:45 - 16:45, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3060
 • 11.04.2024 14:00 - 15:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3060

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi opintojakson Mat 3 Derivaatta ja integraali rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Mat 3 Derivaatta ja integraali -opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista derivaatan ja integraalin käsitteiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat3 Derivaatta ja integraali sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin sekä vahvistat ymmärrystäsi derivaatan ja integraalin käsitteistä eri tyyppisten harjoitustehtävien avulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla käytetään Matematiikka 3 -kurssin materiaalia.

Opetusmenetelmät

Kurssin suoritus koostuu harjoitustehtävistä ja Moodleen rakennetuista automaattitesteistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi suoritetaan osallistumalla laskutunneille ja tekemällä Moodlen testejä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 h laskutunteja
19 h itsenäistä opiskelua ja testien tekoa

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssista saa hyväksytyn suorituksen kun osallistuu harjoitustilaisuuksiin ja tekee kaikki Moodlen testit.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet derivaatan ja integraalin käsitteiden geometrisen ja fysikaalisen tulkinnan. Osaat derivoida ja integroida polynomin tarvittaessa apuvälineen avulla sekä arvioida derivaatan ja integraalin arvoja, kun käytössäsi on funktion kuvaaja.

Esitietovaatimukset

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.