Siirry suoraan sisältöön

Prosessisuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0120-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Minna Nyman
 • Antti Henell
 • Toni Hiltunen

Ajoitusryhmät

 • TER22S1 (Paikkoja: 40. Avoin AMK: 0.)
 • TER22SM (Paikkoja: 40. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER22S1
 • TER22SM
 • 25.08.2023 11:00 - 12:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 25.08.2023 12:45 - 15:00, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 28.08.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 29.08.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 05.09.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 11.09.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 12.09.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 14.09.2023 08:15 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 18.09.2023 08:15 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 19.09.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 22.09.2023 09:30 - 12:00, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 22.09.2023 12:45 - 15:15, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 25.09.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 26.09.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 27.09.2023 12:00 - 14:15, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 03.10.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 04.10.2023 08:15 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 09.10.2023 08:15 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 09.10.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 10.10.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 23.10.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 27.10.2023 08:15 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 01.11.2023 11:30 - 13:45, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 03.11.2023 08:00 - 08:45, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 03.11.2023 15:45 - 17:15, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 06.11.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 09.11.2023 08:00 - 11:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005 (Tentti)
 • 14.11.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 20.11.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 21.11.2023 09:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 24.11.2023 08:30 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 28.11.2023 08:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 04.12.2023 17:00 - 18:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 05.12.2023 09:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 12.12.2023 09:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 18.12.2023 09:00 - 10:30, Prosessisuunnittelu TERP0120-3005
 • 18.12.2023 17:15 - 19:15, Prosessisuunnittelu

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään keskeisiin prosessilaitteisiin sekä niiden valintaan ja soveltamiseen. Kurssin käytyäsi ymmärrät eri prosessilaitteiden roolin sekä eroavaisuudet ja niiden hyödyntämisen laitevalinnoissa. Osaat huomioida prosessiturvallisuuden ja ymmärrät sen merkityksen suunnittelussa. Pystyt piirtämään PI-kaavion vastaamaan käytännön prosessia. Tunnistat prosessien mitoitusperusteet ja huomioit kestävänkehityksen vaatimukset mitoituksessa.

Sisältö

Prosessilaitteet (venttiilit, pumput, lämmönvaihtimet, kuljettimet) ja niiden valintaperusteet
Höyry-ja lauhdejärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Prosessiturvallisuus
Yksikköprosessien kuvaaminen PI-kaaviona
Prosessien mitoitusperusteita

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali, PSK-standardit ja videot

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.


Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy Helsinki, 13 painos 2021. ISBN 978-952-67419-3-2
Voimalaitosteknikka, Huttunen M, Opetushallitus Tampere, 2 painos 2013. ISBN 978-952-13-5426-7

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät
Plant PI&D kaavionpiirtoohjelmalla toteutettavat PI-kaaviot
Tehtävät yksilökohtaisia tai ryhmätehtäviä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Päiväohjelmalla lokakuussa ja monimuotoryhmällä joulukuussa.
Kaksi uusinta mahdollisuutta kevät lukukaudella

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavalla hankitun osaamisen opinnollistaminen sovitaan opinjakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivä ohjelma
Luennot teoria 21 h
Luennot Plant PI&D 30 h
Itsenäinen työskentely 84 h
Yhteensä 135 h.

Monimuoto opiskelu
Luennot teoria 10 h
Luennot Plant PI&D 20 h
Itsenäinen työskentely 105 h
Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin arvosana koostuu:
- 60 % Tentistä
- 40 % Kaavionpiirto oppimistehtävistä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa. Pystyt kopioimaan kaavion ja ymmärrät sen koostuvan osaprosesseista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa. Ymmärrät kokonaisprosessin koostuvan osaprosesseista sekä automaation merkityksen prosessien säädöissä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat opintojakson keskeiset asiat ja sovellat niitä itsenäisesti laadittaessa prosessikaavioita. Tunnet kaavioiden piirron standardit ja osaat tehdä perusteltuja valintoja laadittaessa prosessikaavioita sekä tarvittavia luetteloita. Ymmärrät mitoituksen lähtökohdat sekä säätöpiirien toiminnan. Tunnet projektiaikataulutuksen ja nimikehallinnan merkityksen suunnittelussa
Kiitettävä (4): Hallitset prosessitekniikan keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä sekä perustella valintasi. Kurssilla tekemäsi kaaviot ovat selkeitä ja helposti luettavia. Hahmotat hyvin materiaalivirrat, yksikköprosessit ja laitteistoratkaisut ja niiden väliset riippuvuudet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset prosessitekniikan keskeiset asiat ja sovellat niitä tyypillisten uusien ratkaisujen luomiseen sekä kykenet mitoittamaan valitut komponentit ja perustelemaan valintasi

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD, matematiikan, fysiikan ja kemian perusosaaminen