Skip to main content

Kiinteistöjen energiaratkaisut (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0270-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Marjukka Nuutinen
 • Kimmo Puolamäki

Vastuuopettaja

Marjukka Nuutinen

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 16.01.2024 11:30 - 13:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 17.01.2024 11:30 - 13:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 19.01.2024 14:30 - 16:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 22.01.2024 13:15 - 14:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 22.01.2024 17:00 - 18:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 23.01.2024 11:30 - 13:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 29.01.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 30.01.2024 09:00 - 10:30, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 06.02.2024 09:15 - 10:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 06.02.2024 11:30 - 13:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 12.02.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 13.02.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 16.02.2024 11:30 - 13:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 19.02.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 19.02.2024 17:00 - 18:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 20.02.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 05.03.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 06.03.2024 11:30 - 13:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 12.03.2024 11:30 - 13:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 14.03.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 15.03.2024 13:00 - 15:30, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 18.03.2024 17:00 - 18:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 21.03.2024 09:45 - 11:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 27.03.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 04.04.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 09.04.2024 11:30 - 13:00, TENTTI Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 09.04.2024 13:15 - 14:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 11.04.2024 13:15 - 15:45, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 12.04.2024 14:15 - 16:30, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 23.04.2024 13:15 - 14:30, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004
 • 03.05.2024 14:30 - 16:00, Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004, HARJOITUSTYÖ
 • 06.05.2024 17:00 - 18:30, TENTTI Kiinteistöjen energiaratkaisut TERP0270-3004

Objectives

Kiinteistöjen energiatehokas käyttö ja uusiutuvat energiaratkaisut ovat tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tunnet kiinteistöjen lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien pääperiaatteet sekä kiinteistöjen energiankäytön ja osaat analysoida sitä. Tunnet keskeisimmät kiinteistöjen uusiutuvan energian ratkaisut ja osaat mitoittaa niiden pääosia sekä tarkastella niiden kustannuksia ja kannattavuutta.

EA-KW Tieto ja ymmärrys
Tunnet kiinteistöjen energiankäytön ja osaat tarkastella sitä laskennallisesti. Tunnet kiinteistöjen energiaratkaisujen tärkeimmät mitoitusperiaatteet.

EA-EC Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Osaat soveltaa ratkaisujen mitoitukseen ja kustannuksiin liittyviä laskennallisia tarkasteluja esimerkkikiinteistöön.

EA-CT Viestintä ja tiimityö
Opit työskentelemään tiimissä, jakamaan omaa osaamistasi toisille tiimiläisille ja viestimään kiinteistöjen teknisistä ratkaisuista ja laskennallisista tarkasteluista.

Content

Kiinteistöjen energiankäyttö ja energiatehokkuus.
Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien rakenne ja toimintaperiaatteet energiankäytön kannalta.
Kiinteistökohtaisen energiantuotannon tekniset ratkaisut ja mitoitus: lämpöpumput, maaperän energiakäyttö, aurinkoenergiaratkaisut, bioenergiaratkaisut.
Kiinteistöjen kaukolämpöratkaisut ja niiden mitoitus.
Kiinteistökohtainen jäähdytysenergiantuotanto ja kaukojäähdytys.
Energiaratkaisujen kustannus- ja vertailulaskelmat

Time and location

Kontaktiopetus lähiopetuksena Rajakadun kampuksella sekä verkossa Zoomilla.

Learning materials and recommended literature

Verkko-oppimisympäristö Moodlessa oleva luentomateriaali,
Rakennusten kaukolämmitys K1/2021, Energiateollisuus,
Ympäristöopas Energiakaivo 2013, Ympäristöministeriö,
Aurinko-opas 2012, Ympäristöministeriö,
Lämpöpumppujen energialaskentaopas 2012, Ympäristöministeriö
Rakennusten energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, 2017 Ympäristöministeriö

Teaching methods

Luennot, itsenäinen opiskelu ja harjoitustyöt. Harjoitustöitä tehdään sekä yksilö- että ryhmätyönä.

Exam dates and retake possibilities

Tentti päiväryhmällä huhtikuussa ja monimuotoryhmällä toukokuussa. Tentissä on kaksi uusimismahdollisuutta.

Alternative completion methods

Muulla tavoin hankittu osaaminen opinnollistetaan opintojakson opettajan kanssa.

Student workload

Oppimistyötä yhteensä 135 h.
Päiväryhmän kontaktiopetus ja laboratoriotyöt 50 h, oppimistehtävät 70 h, itsenäinen opiskelu 15 h.
Monimuotoryhmän kontaktiopetus ja laboratoriotyöt 20 h, oppimistehtävät 70 h, itsenäinen opiskelu 45.

Further information for students

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.
Arvosana määräytyy seuraavien painotusten mukaisesti:
Tentti 50 %
Uusiutuvan energian harjoitustyö 50 %
Muut oppimistehtävät ja laboratoriotyöt ovat kaikille pakollisia ja ne arvioidaan hyväksytty/hylätty

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat ja ymmärrät joitakin keskeisiä käsitteitä ja kiinteistöjen energiaratkaisuja. Osaat jonkin verran analysoida kiinteistöjen energiakulutusta ja alustavasti mitoittaa siihen uusiutuvan energian ratkaisuja.

Tyydyttävä (2): Tunnet ja osaat kuvata joitakin kiinteistöjen energiaratkaisuja.Osaat tarkastella ja analysoida kiinteistön energiankulutusta ja alustavasti mitoittaa siihen uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tarkastella niiden kustannuksia.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3): Tunnet ja osaat kuvata joitakin kiinteistöjen lämmitysenergiaratkaisuja.
Osaat tarkastella ja analysoida kiinteistön energiankulutusta ja mitoittaa siihen uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tarkastella niiden kustannuksia.

Kiitettävä (4):Tunnet ja osaat kuvata kiinteistöjen energiaratkaisuja .Osaat tarkastella ja analysoida kiinteistön energiankulutusta ja mitoittaa siihen uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tehdä kustannusvertailuja eri ratkaisujen välillä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5): Tunnet ja osaat hyvin kuvata kiinteistöjen tärkeimmät energiaratkaisut.Osaat tarkastella ja analysoida kiinteistön energiankulutusta, mitoittaa siihen uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tehdä luotettavia kustannusvertailuja.

Prerequisites

Tunnet lämpöopin perusteet sekä ilmasto- ja energiapolitiikan perusteet.