Siirry suoraan sisältöön

Materiaalit ja lujuusoppi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0710-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen
 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 16.01.2024 13:15 - 14:45, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 18.01.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 25.01.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 30.01.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 01.02.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 08.02.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 12.02.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 16.02.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 23.02.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 04.03.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 07.03.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 11.03.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004 Välikoe
 • 14.03.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 21.03.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 28.03.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 04.04.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 11.04.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 25.04.2024 11:30 - 13:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004
 • 29.04.2024 11:30 - 14:00, Materiaalit ja lujuusoppi TERP0710-3004

Tavoitteet

Rakenteiden kestävyyksien arviointi vaatii tietoa materiaaleista ja mekaniikasta. Opintojakson aikana opit materiaalien mekaaniset ominaisuudet sekä niihin liittyvät käyrät ja murtopinnat. Saat myös käsityksen statiikasta ja lujuuden laskemiseen liittyvistä asioista.

Tieto ja ymmärrys: Ymmärrät statiikan, materiaalien ja lujuuksien perusteita.

Sisältö

Materiaalien sisäinen rakenne, mekaaniset ominaisuudet sekä sisäisen rakenteen vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin. Partikkelin ja jäykän kappaleen statiikka. Rasitukset. Normaali- ja leikkausjännitys. Palkin taivutuksen normaalijännitys. Taipuma. Väännön perusteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.

Opetusmenetelmät

Videoluennot ja -esimerkit ja/tai lähitunnit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita sekä lähitunteja. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana. Lähitoteutuksissa luennot myös lähitunteina. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaksi välikoetta joiden jälkeen mahdollisuus kahteen uusintaan (uusinta yhtenä kokeena) tutkintosäännön mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tallennetut luennot ja esimerkit 28 h ohjatut laskuharjoitukset 28 h, joko paikan päällä tai etänä oppimisympäristöön tukeutuen. Itsenäinen työskentely 79 h. Yhteensä kuormittavuus 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointi muodostuu tehtävistä ja kokeesta. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet materiaalien mekaaniset ominaisuudet, mutta sinulla on puutteita niihin liittyvien käyrien sekä murtopintojen tulkinnassa. Tunnet välttävästi yksinkertaisten statiikan ja lujuusopin peruslaskujen periaatteet.

Tyydyttävä (2): Sinulla on ymmärrys materiaalien mekaanisista ominaisuuksista ja osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä murtopintoja. Osaat tyydyttävästi laskea yksinkertaisia statiikan ja lujuusopin peruslaskuja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Sinulla on ymmärrys materiaalien mekaanisista ominaisuuksista ja sekä osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä eri vauriotilanteita. Osaa laskea selkeitä peruslaskuja statiikan ja lujuusopin alueelta.

Kiitettävä (4): Hallitset materiaalien mekaaniset ominaisuudet ja sekä osaat tulkita niihin liittyviä käyriä sekä eri vauriotilanteita. Osaat laskea statiikan ja lujuusopin peruslaskuja ja ymmärrät niiden merkityksen rakenteiden kestävyydelle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset materiaalien mekaaniset ominaisuudet. Osaat soveltaa osaamistasi monipuolisesti vaurioiden tarkastelussa/analysoinnissa. Osaat soveltaa statiikan ja lujuusopin peruskaavoja yksinkertaisissa rakenteissa ja ymmärrät tulosten merkityksen yksinkertaisten rakenteiden kestävyyksiin. Pystyt luomaan näkemyksen kestävyyden parantamiseen tehtäviksi muutoksiksi yksinkertaisissa rakenteissa.

Esitietovaatimukset

Yhtälöt, yhtälöryhmät. Statiikan perusteet.