Siirry suoraan sisältöön

Säätö- ja automaatiojärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0180-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2.5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ari Kuisma
 • Teppo Flyktman

Ryhmät

 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 18.01.2024 13:15 - 16:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 19.01.2024 13:30 - 14:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 24.01.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 31.01.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 07.02.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 14.02.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 16.02.2024 10:00 - 10:45, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 21.02.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 04.03.2024 13:15 - 16:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 13.03.2024 13:15 - 16:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 20.03.2024 13:15 - 16:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 25.03.2024 13:15 - 16:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 03.04.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 08.04.2024 13:15 - 16:15, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007
 • 17.04.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 EI OPETUSTA
 • 24.04.2024 11:30 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 TENTTI
 • 30.04.2024 11:30 - 13:00, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 UUSINTATENTTI
 • 30.04.2024 13:00 - 14:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 labraohjaus
 • 02.05.2024 17:00 - 19:00, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 ETÄTENTTI
 • 07.05.2024 16:30 - 17:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 TESTAUS
 • 08.05.2024 16:30 - 17:30, Säätö- ja automaatiojärjestelmät TERP0180-3007 TESTAUS

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa PI-kaaviosta säätöpiirit ja niihin liittyvien mittausten ja ohjausten teknisen rakenteen. Opiskelija ymmärtää säätöpiirien roolin teollisuudessa ja osaa suunnitella prosessille periaatteellisen säätöpiirin. Opiskelija ymmärtää PID-säätimen toimintaperiaatteen ja osaa tehdä virityksen yksinkertaiseen prosessiin.
Opiskelija ymmärtää automaatiojärjestelmän teknisen rakenteen, niiden roolin prosessin ohjauksessa ja ymmärtää niiden liittymisen tehtaan muihin järjestelmiin. Opiskelija osa käyttää automaatiojärjestelmän ominaisuuksia prosessin ohjauksessa ja tiedonkeruussa.

Sisältö

Instrumentointi
Säätöpiirit
PID-säädin
Automaatiojärjestelmän rakenne ja rooli
Automaatiojärjestelmä prosessin ohjauksessa ja tiedonkeruussa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Opetetaan hybriditoteutuksena. Opetukset luokassa, josta online-yhteys. Teoriaosuudet myös tallennetaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): opiskelijan automaatiojärjestelmien ja säätötekniikan rakenteen ja peruskäsitteiden ymmärtäminen on haasteellista ja niiden soveltaminen käytäntöön onnistuu osittain

Tyydyttävä (2): opiskelija tunnistaa automaatiojärjestelmien ja säätötekniikan rakenteen ja peruskäsitteet, mutta niiden soveltaminen käytännön harjoituksissa on haasteellista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät automaatiojärjestelmän rakenteen ja eri osien riippuvuuden toisistaan. Osaat suunnitella peruspiirien sovellusohjelmat ja tehdä testaukset ja virittämiset niihin. Ymmärrät toimintaperiaatteet niin syvällisesti, että osaat paikantaa toimimattomuuksien syyt.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottaen.

Esitietovaatimukset

Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet, sähkötekniikan perusteet