Siirry suoraan sisältöön

Energiateollisuuden kunnossapito (4 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0150-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kirsi Niininen

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 12.09.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 19.09.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 26.09.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 03.10.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 10.10.2023 12:00 - 13:30, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 24.10.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 31.10.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 14.11.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 28.11.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006
 • 05.12.2023 11:30 - 14:00, Energiateollisuuden kunnossapito TERP0150-3006

Tavoitteet

Kunnossapito ja sen suunnitteleminen ovat tärkeä osa energiantuotantolaitosten ja energiaverkkojen ylläpitoa.

Tällä opintojaksolla opit energiantuotantolaitoksen sekä energiaverkkojen kunnossapidon merkityksen ja roolin tuotantotehokkuuden ylläpitäjänä.

Opit tunnistamaan eri kunnossapitostrategioiden sisällön ja merkityksen sekä tunnistamaan joitain menetelmiä näiden strategioiden taustalla. Opit hahmottamaan elinkaariajattelun teemoja ja soveltamaan em. menetelmiä energiateollisuudessa.

Osaamisesi kehittyminen alkaa kunnossapidon peruskäsitteiden kuten kunnossapitolajien, kunnossapidon menetelmien ja toimintojen tunnistamisesta. Edelleen kehityt em. peruskäsitteiden ymmärtämisessä, valinnassa ja käytäntöön soveltamisessa erityisesti energiantuotantolaitoksissa ja energiaverkoissa

Tämän opintojakson suoritettuasi ymmärrät nykyaikaisen kunnossapidon merkityksen energian tuotannossa ja jakelussa. Olet oppinut tunnistamaan kunnossapidon peruskäsitteitä ja soveltamaan yksittäisiä menetelmiä käytäntöön eli kehittämään kunnossapitoa energiateollisuudessa.

TIETO JA YMMÄRRYS
Osaat tunnistaa kunnossapidon kehittämiskohteita ja lähtökohtia käyttövarmuuden kehittämisessä energian tuotannossa ja jakelussa. Tunnistat kunnossapidon peruskäsitteet ja osaat soveltaa yksittäisiä menetelmiä käytäntöön eli osaat kehittää kunnossapitoa energiateollisuudessa.

MONIALAINEN OSAAMINEN
Osaat työskennellä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti kunnossapidon asiantuntijatehtävissä energiateollisuudessa.Osaat jakaa omaa asiantuntijuuttasi ja käyttää muiden asiantuntijuutta hyväksesi energiateollisuuden kunnossapidon kehittämisessä.

Sisältö

Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät. Kunnossapitostrategiat. Kunnossapidon kehitystyökalut. Elinkaariajattelu. Kunnossapidon kehitystrendejä. Energiantuotantolaitosten ja energiaverkkojen kunnossapito.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Soveltuvin osin: Mäkelä, Veli-Matti ja Tuunanen, Jarmo, Suomalainen kaukolämmitys (2015); Kunnossapito, Kunnossapidon julkaisusarja no:10; sekä muu mahdollinen kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, mahdollinen etäopetus ja itsenäinen opiskelu. Tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät joko yksilökohtaisesti tai ryhmätöinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson viimeisellä luentokerralla ja kaksi uusintatenttimahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 41 h, itsenäinen ja ryhmätyöskentely 67 h, yhteensä 108 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti tai opintojakson ajan tehtävä kokoava oppimispäivä.

Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 100 % ja oppimistehtävistä, joiden pakollinen suorittaminen vaaditaan. Tentti järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat kunnossapidon käsitteet ja menetelmät.

Tyydyttävä (2): Tunnistat kunnossapidon käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä tyydyttävästi energiateollisuudessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset kunnossapidon käsitteitä ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä energiateollisuudessa.

Kiitettävä (4): Hallitset modernin kunnossapidon käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä energiateollisuudessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset modernin kunnossapidon käsitteet ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti energiateollisuudessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

CampusOnline ja avoin AMK:
Hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee voimalaitosten, lämpökeskusten ja energiaverkkojen rakenteen ja toimintaperiaatteet