Siirry suoraan sisältöön

Voimalaitosprosessit (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV0100-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Mikko Jegoroff

Ajoitusryhmät

 • TER21S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER21SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER21S1
 • TER21SM
 • 08.09.2023 15:00 - 16:30, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 22.09.2023 15:15 - 16:45, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 06.10.2023 15:30 - 17:00, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 10.10.2023 14:30 - 17:00, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 27.10.2023 14:30 - 17:00, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 10.11.2023 13:00 - 16:00, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 24.11.2023 14:30 - 17:00, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 01.12.2023 14:30 - 17:00, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004
 • 15.12.2023 09:00 - 10:30, Voimalaitosprosessit TERV0100-3004 (Tentti)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää voimalaitosprosessien toimintaperiaatteet ja osaa laskennallisesti tarkastella ja mitoittaa voimalaitoksen prosesseja ja komponentteja.

Sisältö

Voimalaitoksen komponentit ja prosessit.
Prosessien suunnittelu ja mitoitus.
Voimalaitoksen käyttö ja automaatio.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2) opiskelija on pääsääntöisesti saavuttanut opintojakson tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset kurssin keskeiset asiat

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä luovasti ja innovatiivisesti erilaisia ratkaisuja hahmottaen

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee voimalaitosratkaisut sekä höyrykattilatekniikan, polttoaineratkaisut, pääkomponenentit, termodynamiikan sekä lämpö- ja virtaustekniikan perusteet.