Siirry suoraan sisältöön

Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV2000-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Minna Nyman

Vastuuopettaja

Minna Nyman

Ajoitusryhmät

 • TER21S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER21SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER21S1
 • TER21SM
 • 04.09.2023 11:30 - 13:45, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 11.09.2023 11:30 - 13:45, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 18.09.2023 11:30 - 13:45, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 25.09.2023 08:15 - 10:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 02.10.2023 08:15 - 10:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 09.10.2023 11:30 - 13:45, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 23.10.2023 08:15 - 10:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 31.10.2023 14:00 - 16:00, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 09.11.2023 13:15 - 15:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 16.11.2023 11:00 - 16:00, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004 (Excursio Biotuotetehtaalle)
 • 23.11.2023 11:30 - 13:45, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 28.11.2023 14:15 - 16:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 07.12.2023 13:15 - 15:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004
 • 14.12.2023 13:15 - 15:30, Bioraaka-aineet, materiaalit ja sellunvalmistusprosessit TERV2000-3004 (Tentti)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää puunhankinnan ja raaka-ainehallinnan perusperiaatteet ja ymmärtää suomalaisen ja ulkomaisen havu- ja lehtipuuraaka-aineen merkityksen metsäteollisuuden biotuoteprosesseissa. Lisäksi opiskelija perehtyy sellutehtaan kuitu- ja talteenottolinjan perusprosesseihin ja ymmärtää raaka-ainekulutuksen, sellun laadun ja energiatuotannon väliset yhteydet. Näiden pohjalta opiskelijalle muodostuu myös käsitys sellun laadun muodostumisesta.
Lisäksi opiskelija hallitsee oppimisalueen keskeisen termistön englannin kielellä.

Sisältö

Biopohjaiset raaka-aineet Suomessa ja ulkomailla, katsaus geeniteknologialla tuotetun puun ominaisuuksiin.
Sellun kemiaa.
Sellutehtaan kuitulinjaprosessit. Sellutehtaan talteenottolinjan prosessit. Sellun laatu ja sen merkitys raaka-aineen hallintaan.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus pääsääntöisesti Rajakadun kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali sähköisessä oppimisympäristössä.
Knowpulp oppimisympäristö
Kirjallisuus: Chemical Pulping, Book 6A & 6B (Gullichsen J. & Fogelholm C-J. & Paulapuro H.)

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät/ryhmätyöt
Monimuoto-opiskelijoilla mahdollisuus osallistua opetukseen etäyhteyden välityksellä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti joulukuussa, kaksi uusintaa tammikuussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus n. 45 tuntia, oppimistehtävät/ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu 90 tuntia, yhteensä 135 tuntia oppimistyötä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija tietää sellun valmistusprosessiympäristöt mutta osaa puutteellisesti eri osaprosessit ja niiden toiminnan tavoitteet

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3. Tiedät sellun valmistusprosessiympäristöt mutta osaat eri osaprosessit ja niiden toiminnan tavoitteet. Kokonaisuuden hahmottaminen on tyydyttävää.


Kiitettävä 4. Hallitset hyvin sellun valmistusprosessiympäristöt sekä osaat eri osaprosessit ja ymmärrät niiden toiminnan kokonaisuudessaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5. Hallitset erittäin hyvin sellun valmistusprosessiympäristöt ja olet selvillä näiden osaprosesseista sekä osaat kehittää prosesseja.