Skip to main content

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0320-3158

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Susanna Kananoja
 • 05.09.2023 13:00 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3157/3158
 • 25.09.2023 11:00 - 12:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3157/3158
 • 23.10.2023 11:00 - 12:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3157/3158
 • 28.11.2023 12:15 - 15:00, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3157, Työelämän ruotsi ZZPC0320-3158

Objectives

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Content

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Learning materials and recommended literature

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Teaching methods

TOTEUTUS ON TÄYNNÄ!
*****************************************************************************************************************************

Tämä on verkko-opintojakso Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi alkaa ma 4.9.2023 ja päättyy to 7.12.2023.
Työtila avautuu kurssin aloituspäivänä osoiteessa https://moodle.jamk.fi/course/view.php?id=8378§ion=0.
Huom. kurssin Moodle-työtila on yhteinen opintojakson ZZPC0320-3157 kanssa.

Tiistaina 5.9.2023 klo 13-14 pidetään kurssin aloituswebinaari Zoomin välityksellä, jossa opettaja kertoo kurssin sisällöstä, tehtävistä jne. ja jonka aikana myös opiskelijat voit kysyä opettajalta asioista, jotka mahdollisesti mietityttävät. Aloituswebinaariin osallistuminen on vapaaehtoista. Aloituswebinaarin osoite on: https://jamk.zoom.us/j/6664089196. Kurssin muut webinaarit pidetään ma 25.9. klo 11-12 (aiheena mm. ryhmätyöt) & ma 23.10. klo 11-12 (aiheena mm. tentit) edellä mainitussa osoitteessa Zoomissa. Myös näihin webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Etäopetustoteutuksiin ei sisälly lähiopetusta. Työskentely on pääosin itsenäistä mutta teet opintojaksolla myös ryhmätöitä. Ryhmätöitä ei voi tehdä yksin.

Etäopetustoteutuksella edellytetään Moodle-oppimisympäristön ja esitystyökalujen sujuvaa hallintaa, Zoom-ohjelman käyttöä sekä päätelaitteesi ja Moodle-oppimisympäristön yhteensopivuutta. Tarvitset opintojaksolla ehdottomasti (kuuloke-)mikrofonin, web-kameran ja toimivan verkkoyhteyden.

Etäopetustoteutukseen sisältyy kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä arvioitavia palautustehtäviä (suullisia tai kirjallisia). Suullisia harjoituksia tehdään esim. videotiedostoina ja videotapaamisina. Suullisissa tehtävissä sekä tenteissä sinulta edellytetään web-kameran käyttöä ja henkilöllisyyden todistamista.

Kaikki kurssin suoritukset (mahdollinen uusintatentti pois lukien) on suoritettava aikavälillä 4.9.-7.12.2023.
Kaikki tehtävät Moodle-oppimisympäristössä ovat pakollisia, ellei tehtävänannossa toisin mainita. Tehtävät on jaksotettu 3 osioon seuraavasti:
- osio 1 avoinna 4.9.-24.9.2023
- osio 2 avoinna 25.9.-15.10.2023
- osio 3 avoinna 23.10.-12.11.2023
Opettaja voi avata osiot 2-3 aiemminkin, mikäli saa ne valmiiksi.
Osion 3 jälkeinen viikko on tarkoitettu tentteihin valmistautumiseen.

Suullinen tentti pidetään Zoom-videoneuvotteluohjelmaa hyödyntäen. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään su 12.11.2023 klo 23.59.
Tenttiaika 30 min., tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.
Suullisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- ti 21.11.2023 klo 12, 12.30 tai klo 13.30
- ke 22.11.2023 klo 11, 11.30 tai klo 12
- pe 24.11.2023 klo 13, 13.30, 14.30 tai klo 15
- pe 1.12.2023 klo 13, 13.30 tai klo 14.30
Web-kameran käyttö suullisessa tentissä on pakollista.

Kirjallinen tentti pidetään kontaktitenttinä Rajakadun kampuksella tai Exam-studiossa. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään viimeistään su 12.11.2023 klo 23.59.
Tenttiaika on 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksen saaneille pidempi (ilmoita pidemmän koeajan tarpeesta opettajalle hyvissä ajoin). Tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.
Kirjallisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- ti 28.11.2023 klo 12.15, luokkatila ilmoitetaan myöhemmin
- ma 4.12.2023 klo 13.15, luokka G202
- ti 5.12.2023 klo 8.45, luokka G202
- to 7.12.2023 klo 12.15, luokka G202
Jos yllä mainitut kirjallisen tentin ajat eivät olet opiskelijalle sopivia, kokeen voi tarvittaessa tehdä Exam-studiossa joko Jamkin tiloissa tai Exam-tenttivierailuna jonkun toisen korkeakoulun tiloissa. Lisätietoa Exam-tentistä saa opettajalta ja näiltä sivuilta: https://oppimateriaalit.jamk.fi/examstudio/ & https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.

Suullisen tentin uusintakoe järjestetään Zoomissa. Sovi aika yhdessä opettajan kanssa.
Kirjallisen tentin uusintakoe tehdään Exam-studiossa. Sovi asiasta opettajan kanssa.
Uusintakoe/uusintakokeet on suoritettava kevätlukukauden 2024 aikana, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee.
Kummankin tentin saa tarvittaessa uusia kahdesti.

Exam dates and retake possibilities

Suullinen tentti pidetään Zoom-videoneuvotteluohjelmaa hyödyntäen. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään su 12.11.2023 klo 23.59.
Tenttiaika 30 min., tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.
Suullisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- ti 21.11.2023 klo 12, 12.30 tai klo 13.30
- ke 22.11.2023 klo 11, 11.30 tai klo 12
- pe 24.11.2023 klo 13, 13.30, 14.30 tai klo 15
- pe 1.12.2023 klo 13, 13.30 tai klo 14.30
Web-kameran käyttö suullisessa tentissä on pakollista.

Kirjallinen tentti pidetään kontaktitenttinä Rajakadun kampuksella tai Exam-studiossa. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään viimeistään su 12.11.2023 klo 23.59.
Tenttiaika on 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksen saaneille pidempi (ilmoita pidemmän koeajan tarpeesta opettajalle hyvissä ajoin). Tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.
Kirjallisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- ti 28.11.2023 klo 12.15, luokkatila ilmoitetaan myöhemmin
- ma 4.12.2023 klo 13.15, luokka G202
- ti 5.12.2023 klo 8.45, luokka G202
- to 7.12.2023 klo 12.15, luokka G202
Jos yllä mainitut kirjallisen tentin ajat eivät olet opiskelijalle sopivia, kokeen voi tarvittaessa tehdä Exam-studiossa joko Jamkin tiloissa tai Exam-tenttivierailuna jonkun toisen korkeakoulun tiloissa. Lisätietoa Exam-tentistä saa opettajalta ja näiltä sivuilta: https://oppimateriaalit.jamk.fi/examstudio/ & https://e-exam.fi/exam-tenttivierailu/.

Suullisen tentin uusintakoe järjestetään Zoomissa. Sovi aika yhdessä opettajan kanssa.
Kirjallisen tentin uusintakoe tehdään Exam-studiossa. Sovi asiasta opettajan kanssa.
Uusintakoe/uusintakokeet on suoritettava kevätlukukauden 2024 aikana, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee.
Kummankin tentin saa tarvittaessa uusia kahdesti.

Student workload

- verkkotapaamisia 0 - 10 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja suullinen ryhmätyöskentely 70 - 80 h
- tentteihin valmistautuminen 5 - 10 h
Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Further information for students

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

1 Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

3 Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

5 Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Prerequisites

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.