Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK (3 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00BL98-3038

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 25.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 05.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 30

Opettaja

  • Marjaana Häkkinen
  • 06.03.2024 15:00 - 15:45, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3038
  • 13.03.2024 15:00 - 15:45, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3038
  • 03.04.2024 15:00 - 15:45, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3038
  • 10.04.2024 15:00 - 15:45, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3038
  • 02.05.2024 15:00 - 15:45, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3038

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

Aikataulu:

ma 4.3. klo 9 tietoperustan (3 - 5 sivua) palautus Moodleen: tällä lunastat paikkasi verkkototeutuksella

ke 6.3. klo 15.00-15.45 Webinaari 1 Zoomissa (tallenne)
ke 13.3. klo 15.00-15.45 Ohjauspalaveri 1 (vapaaehtoinen)
ke 3.4. klo 15.00-15.45 Webinaari 2 (ei tallennetta)
ke 10.4. klo 15.00-15.45 Ohjauspalaveri 2 Zoomissa (vapaaehtoinen)
ke 24.4. klo 15.00-15.45 Webinaari 3 Zoomissa (ei tallennetta)

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Laurea amk:n, Centria amk:n ja JAMKin yhteisesti tuottama opintojakson CampusOnlinessa, 3 tai 5 op.
Jamkissa laajuus on 3 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 t
Webinaarit 10 - 20 t
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 10 - 20 t
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja analysointi 30 - 40 t

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.