Siirry suoraan sisältöön

Putkistosuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0160-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Toni Hiltunen

Vastuuopettaja

Antti Henell

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 15.01.2024 17:00 - 18:30, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 18.01.2024 12:00 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 19.01.2024 13:30 - 15:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 22.01.2024 17:00 - 18:30, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 01.02.2024 11:00 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 09.02.2024 14:45 - 17:15, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 15.02.2024 11:00 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 24.02.2024 09:00 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 07.03.2024 11:00 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 08.03.2024 14:00 - 16:30, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 28.03.2024 11:15 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 30.03.2024 09:00 - 12:15, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 11.04.2024 10:45 - 12:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 12.04.2024 11:30 - 12:30, Peruttu
 • 25.04.2024 11:00 - 13:00, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005
 • 27.04.2024 18:15 - 21:15, Putkistosuunnittelu TERP1060-3005
 • 17.05.2024 10:30 - 12:30, Putkistosuunnittelu TERP0160-3005

Tavoitteet

Opiskelija tuntee putkistosuunnittelun perusteet ja osaa suunnitella putkistokokonaisuuden PI-kaavion ja LAY-outin perusteella.

Sisältö

Teollisuuden prosessiputkistojen suunnittelun perusteet. Esimerkit tulevat voimalaitos-, teollisuus- ja lämmönjakeluputkistoista.
Putkistojen kannakointi ja niiden liittyminen muihin rakenteisiin.
Opintojaksolla painotetaan kestävänkehityksen merkitystä tehdassuunnitelussa ja hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali

Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy, Helsinki, 2021. ISBN 978-952-67419-2-5 ISBN 978-952-67419-3-2

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Oppimistehtäviä tehdään pääasiassa yksilötyönä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankittu osaaminen opinnollistetaan opintojakson opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 52 h, oppimistehtävät 83 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Sisällön jaksotus

Kevät lukukausi

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki oppimistehtävät ovat pakollisia ja ne pitää suorittaa hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Oppilas suoriutuu annetuista tehtävistä ja pakauttaa ne sovitun aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD, prosessisuunnittelu, painelaitesuunnitelu sekä matematiikan, fysiikan ja kemian perusosaaminen