Siirry suoraan sisältöön

Talotekniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0100-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Marjukka Nuutinen
 • Teppo Flyktman

Ajoitusryhmät

 • TER21S1 (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER21SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER21S1
 • TER21SM
 • 05.09.2023 14:15 - 15:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 07.09.2023 13:15 - 14:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 08.09.2023 15:00 - 16:30, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 12.09.2023 14:15 - 15:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 14.09.2023 12:30 - 14:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 19.09.2023 14:15 - 15:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 26.09.2023 14:15 - 15:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 29.09.2023 11:00 - 12:30, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 03.10.2023 14:15 - 16:15, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 05.10.2023 13:45 - 15:15, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 06.10.2023 15:30 - 17:00, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 10.10.2023 14:15 - 16:15, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 12.10.2023 13:45 - 15:15, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 24.10.2023 14:15 - 15:45, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 26.10.2023 12:00 - 16:00, Talotekniikka TSAR0100-3008
 • 08.11.2023 15:00 - 17:00, Talotekniikka TSAR0100-3008

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää talotekniikan tehtävät sekä merkityksen energiatehokkuuden ja terveellisten sisäolosuhteiden näkökulmasta. Opiskelija tuntee sisäolosuhteille määräyksissä ja suosituksissa asetetut tavoitteet.

Opiskelija tuntee keskeiset talotekniikan laitteet, järjestelmät, prosessit ja ymmärtää niiden vuorovaikutussuhteet. Opiskelija ymmärtää yleisimpien lämmitys-, lämmönjako, ilmanvaihto-, jäähdytys- ja lämmöntalteenottoratkaisujen toimintaperiaatteen. Opiskelija tuntee talotekniikassa käytetyn mittaustekniikan sekä yleisimmät säätöstrategiat. Opiskelija osaa lukea yleisimpiä talotekniikan dokumentteja ja –kaavioita.

Opiskelija tuntee keskeiset sähköisen talotekniikan järjestelmät yleisellä tasolla.

Sisältö

Opintojakson aihepiiriä lähestytään sähkö- ja automaatiotekniikan tehtävissä tarvittavasta näkökulmasta. Sisältö:

Sisäolosuhteet ja energiatehokkuus
Talotekniikan laitteet ja järjestelmät
Talotekniset prosessit ja säätöstrategiat
Talotekniikan piirrosmerkit ja dokumentaatio
Sähköisen talotekniikan järjestelmät

Aika ja paikka

Lähiopetus Rajakadun kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali
Sisäilmastoluokitus 2018
Ympäristöministeriön määräykset ja suositukset

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku, laskuharjoitukset sekä soveltavat oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lokakuussa ja kaksi uusintakertaa

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankittu osaaminen opinnollistetaan opintojakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti sopimalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus ja laboratorioharjoitukset 40 h, laskuharjoitukset, muut oppimistehtävät sekä itsenäinen opiskelu 90 h, yhteensä 135 h oppimistyötä.

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetus toteutetaan syys-lokakuun aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.
Tentin osuus arvioinnista 75 %.
Laskuharjoitukset ja CAD-harjoitustyö 25 %.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelijalla tuntee talotekniikan perustehtävät. Opiskelija tietää, millaisia laitteita ja prosesseja talotekniikkaan sisältyy. Opiskelija tunnistaa alan terminologian ja yleisimmät kaaviot.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tuntee talotekniikan keskeiset tehtävät ja hahmottaa sen merkityksen energiatehokkuudelle ja sisäolosuhteille. Opiskelija tunnistaa keskeiset talotekniikan laitteet, järjestelmät ja prosessit. Opiskelijalla on käsitys järjestelmien toimintaperiaatteesta, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet keskeiset talotekniikan laitteet, järjestelmät ja prosessit sekä osaa tulkita näihin liittyviä kaavioita. Tunnet sisäolosuhteille määräyksissä ja suosituksissa asetetut tavoitteet. Tunnet talotekniikan keskeiset vaikutukset energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin. Tunnet keskeiset sähköisen talotekniikan järjestelmät.

Kiitettävä 4: Ymmärrät talotekniikan vaikutuksen sisäolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen. Tunnet keskeisten taloteknisten prosessien vuorovaikutussuhteet sekä tavallisimmat säätöstrategiat. Ymmärrät sähköisen talotekniikan järjestelmien vaikutuksen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Ymmärrät talotekniikan vaikutuksen sisäolosuhteisiin ja energiatehokkuuteen. Tunnet keskeisten taloteknisten prosessien vuorovaikutussuhteet sekä tavallisimmat säätöstrategiat ja kykenet analysoimaan järjestelmien toimintaa. Ymmärrät sähköisen talotekniikan järjestelmien vaikutuksen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Esitietovaatimukset

Perusteiden osaaminen seuraavissa aiheissa:
Sähkötekniikka
Automaatiotekniikka
Mittaus- ja säätötekniikka