Siirry suoraan sisältöön

Rakennusautomaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0200-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Samppa Alanen
 • Markku Ström

Ajoitusryhmät

 • TER21SM (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TER21S1 (Paikkoja: 15. Avoin AMK: 0.)
 • TER21S1 (Paikkoja: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Pienryhmät

 • TER21SM
 • TER21S1
 • TER21S1
 • 27.10.2023 09:15 - 13:00, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 10.11.2023 09:15 - 13:00, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 17.11.2023 09:15 - 13:00, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 24.11.2023 08:00 - 11:30, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 01.12.2023 08:30 - 16:00, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 08.12.2023 08:00 - 10:30, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 08.12.2023 11:00 - 14:30, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 08.12.2023 14:30 - 15:30, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008
 • 08.12.2023 15:30 - 19:30, Rakennusautomaatio TSAR0200-3008

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää rakennusautomaation tehtävät sekä vaikutuksen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin. Opiskelija tuntee rakennusautomaatioalalla käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation.

Opiskelija tuntee yleisimmät rakennusautomaatiossa käytetyt järjestelmät, arkkitehtuurit, tiedonsiirtoväylät ja integrointiratkaisut. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia rakennusautomaatiosovelluksia.

Sisältö

Rakennusautomaation dokumentaatio
Mittaus- ja säätölaitteet
Rakennusautomaatiojärjestelmät
Tieto- ja hallintajärjestelmät
Arkkitehtuuri, väylät ja integraatio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tuntee keskeisen rakennusautomaatiossa käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation yleisellä tasolla

Tyydyttävä 2: Opiskelija tuntee rakennusautomaatiossa käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation. Opiskelija kykenee tekemään vähäisiä muutoksia yksinkertaisiin rakennusautomaatiosovelluksiin ja dokumentteihin.

.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet rakennusautomaatiojärjestelmissä yleisimmin käytetyt väyläratkaisut ja arkkitehtuurit. Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen sovelluksen rakennusautomaatiojärjestelmällä. Ymmärrät kiinteistöhallintajärjestelmien tarkoituksen ja toimintaperiaatteen.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset rakennusautomaatioon liittyvät asiat ja osaat soveltaa tietämystäsi erilaisten rakennusautomaatiosovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ymmärtää rakennusautomaatiototeutusten vaikutuksen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset rakennusautomaatioon liittyvät asiat ja osaat soveltaa tietämystäsi luovasti rakennusautomaatiosovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ymmärtää rakennusautomaatiototeutusten vaikutuksen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin ja osaat kehittää niiden hallintaa.

Esitietovaatimukset

Perusteiden osaaminen seuraavissa aiheissa:
Sähkötekniikka
Mittaus- ja säätötekniikka
Automaatiojärjestelmät
Tietoliikennetekniikka
Talotekniikka