Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV0600-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Marjukka Nuutinen

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 14:30 - 16:00, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 17.01.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 24.01.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 31.01.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 07.02.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 14.02.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 21.02.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 06.03.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 13.03.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 20.03.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 03.04.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 10.04.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005
 • 24.04.2024 14:45 - 16:15, Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta TERV0600-3005

Tavoitteet

Tunnet voimassaolevat rakennusten energiamääräykset ja osaat soveltaa niitä energialaskentaan.
Tunnet rakennusten energiatehokkuusvaatimukset sekä työkalut energiatehokkuuden hallintaan.
Osaat laskennallisesti tarkastella rakennuksen energiankäyttöä sekä arvioida ja kehittää sen energiatehokkuutta.

Sisältö

Kiinteistön energiatehokas käyttö ja sen kehittäminen sekä energiankulutuksen analysointi.
Energialaskennan perusteet.
Tehon- ja energiantarpeen laskenta esimerkkikiinteistölle.

Aika ja paikka

Lähiopetus Rajakadun kampuksella. Etäopetus Zoomilla.
Harjoitustöissä lisäksi etäohjausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali
Ympäristöministeriön Rakennusten energiatehokkuus-säädökset
Motivan energiakatselmusmateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Tehtäviä tehdään sekä ryhmissä että yksilökohtaisesti. Opetuksessa painottuu itsenäinen tiedonhaku ja sen soveltaminen oppimistehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti huhtikuussa ja kaksi uusintaa toukokuussa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Arvioidaan ja sovtaan tapauskohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 30 h, oppimistehtävät 100 h, muu itsenäinen opiskelu 15 h. Yhteensä 135 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä on jatkuva kehittävä palaute. Oppimistehtäviä tehdään sekä ryhmä- että yksilötyönä.

Tehtävien painotus arvioinnissa on seuraava:
Energia-analyysi 20 %
Energiankulutuksen- ja lämmitystehontarpeen laskenta esimerkkikohteelle 50 %
Muut tehtävät hyväksytty/hylätty
Tentti 30 %

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet perusasiat, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa. Osaat tehdä yksittäisiä laskennallisia tarkasteluja. Olet pääsääntöisesti saavuttanut opintojakson tavoitteet.
Välttävä (2): Tunnet perusasiat ja osaat jonkin verran soveltaa keskeisiä asioita ja tehdä laskennallisia tarkasteluja. Olet pääsääntöisesti saavuttanut opintojakson tavoitteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet perusasiat ja -käsitteet ja osaat soveltaa niitä. Osaat tehdä energiankulutuksen laskennallisia tarkasteluja.

Kiitettävä (4). Tunnet perusasiat ja -käsitteet ja osaat soveltaa niitä. Osaat tehdä monipuolisia ja luotettavia energiankulutuksen laskennallisia tarkasteluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet perusasiat ja -käsitteet ja osaat soveltaa niitä haastavissa kohteissa. Osaat tehdä monipuolisia ja luotettavia energiankulutuksen laskennallisia tarkasteluja.

Esitietovaatimukset

Kiinteistöjen energiaratkaisujen ja energiankäytön perusteet, lämpöopin ja virtaustekniikan perusteet,