Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöpäästöjen hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV1000-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

 • Minna Nyman
 • Leena Turunen

Ryhmät

 • TER21S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER21SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 12.01.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 19.01.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 26.01.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 02.02.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 09.02.2024 09:00 - 11:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 13.02.2024 11:30 - 13:00, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 16.02.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 08.03.2024 08:30 - 11:00, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 22.03.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 03.04.2024 12:15 - 14:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 09.04.2024 09:00 - 11:00, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 10.04.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 12.04.2024 08:15 - 10:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 19.04.2024 08:15 - 11:30, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005
 • 25.04.2024 17:00 - 19:00, Ympäristöpäästöjen hallinta TERV1000-3005 - Tentti

Tavoitteet

Opiskelija tietää energiantuotantoprosessien keskeiset päästöt maahan, ilman ja veteen sekä niiden ympäristö- ja terveysriskit. Opiskelija tuntee energiantuotannon ympäristöpäästöjen hallinnan, tarkkailun ja mittausmenetelmien perusteet. Lisäksi hän kykenee analysoimaan, tulkitsemaan ja raportoimaan mittaustuloksia esim. ympäristölupakäytäntöjen vaatimusten mukaisesti.

Sisältö

Energiantuotannon päästöt maahan, ilmaan ja veteen sekä niiden hallinta. Päästöjen ympäristö- ja terveysriskit. Ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristölupakäytäntö. Päästöjen mittaaminen, analysointi ja raportointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät ja itsenäinen opiskelu. Oppimistehtävät tehdään yksilö- ja ryhmätöinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti keväällä sekä uusintakokeet myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavoin hankittu osaaminen todennetaan opintojakson opettajan kanssa sovittavalla menettelyllä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 39 h, oppimistehtävät 81 h, itsenäinen opiskelu 15 h. Yhteensä oppimistyötä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvioidaan pääosin tentin perusteella (60 %) Oppimistehtävät ovat pakollisia ja niiden vaikutus arviointiin 40 %..

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee energiantuotannon ympäristövaikutusten hallinnan perusteet. Hän tuntee alueen perusterminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee energiantuotannon ympäristövaikutusten hallinnan perusteet. Hän tuntee alueen perusterminologian. Opiskelija osaa ratkaista ympäristövaikutusten hallinnan perusongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet erilaisten tuotantoprosessien ympäristövaikutusten hallinnan perusteet teknisesti ja lainsäädännöllisesti. Ymmärrät kytkennän teorian ja käytännön välillä. Osaat soveltaa opintojaksolla oppimaasi käytäntöön.

Kiitettävä (4): Hallitset perustiedot ja -taidot tuotantoprosessien ympäristövaikutusten hallinnasta teknisesti ja lainsäädännöllisesti. Ymmärrät kytkennän teorian ja käytännön välillä. Osaat soveltaa itsenäisesti opintojaksolla oppimaasi käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset tiedot ja taidot tuotantoprosessien ympäristövaikutusten hallinnasta. Omaat hyvän kokonaiskuvan aiheesta ja ymmärrät kytkennän teorian ja käytännön välillä. Osaat soveltaa luovasti ja itsenäisesti opintojaksolla oppimaasi käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Opintojakso kemia ja ympäristötekniikka suoritettu.