Siirry suoraan sisältöön

Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit (5 op)

Toteutuksen tunnus: TERV3000-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Opettaja

  • Harri Tuukkanen

Ryhmät

  • TER21S1
    Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • TER21SM
    Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)

Tavoitteet

Ymmärrät käsitteet kuidun, paperin ja radan rakenne, sekä tiedät paperin ja kartongin valmistuksessa käytettävät raaka-, lisä- ja täyteaineet. Osaat kuituraaka-aineiden valmistusprosessien perusteet, sekä loppukäytön paperille ja kartongille asettamat laatuvaatimukset. Osaat tunnistaa erilaiset paperi- ja kartonkilajit.

Sisältö

Kemiallinen-, kemimekaaninen- ja mekaaninen massa ja niiden ominaisuudet. Kiertokuitumassat. Massojen laatu ja sen merkitys raaka-aine- ja prosessinhallintaan. Massojen käsittely, paperi- ja kartonkikoneen pääprosessit. Paperi- ja kartonkilajit, täyte- ja lisäaineet, loppukäyttövaatimukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Knowpap-ympäristö.
Häggblom-Ahnger, U. Komulainen, P. 2003. Paperin ja kartongin valmistus.
Papermaking science and technology -kirjasarja.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus. Ei kontaktiopetusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

EXAM-tentti opintojakson lopulla. Tentti suoritetaan valvotussa EXAM-ympäristössä.

2 uusintakertaa hylätyille arvosanoille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opiskelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointiperusteet: Tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1)
Tunnet paperin- ja kartonginvalmistuksen pääasialliset prosessit.

(2)
Tunnet paperin- ja kartonginvalmistuksen pääasialliset prosessit. Osaat kuvata paperin- ja kartonginvalmistusprosessin toimintaan vaikuttavat muuttujat

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3)
Tunnet paperin ja kartonginvalmistuksen pääprosessit ja ymmärrät lopputuotteen asettamat laatuvaatimukset. Ymmärrät paperin- ja kartonginvalmistusprosessin toimintaan vaikuttavat muuttujat. Tunnet raaka-, lisä- ja apuaineet.

(4)
Hallitset paperin ja kartonginvalmistuksen pääprosessit ja ymmärrät lopputuotteen asettamat laatuvaatimukset. Hallitset paperin- ja kartonginvalmistusprosessin toimintaan vaikuttavat muuttujat. Tunnet raaka-, lisä- ja apuaineet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5)
Hallitset paperin- ja kartonginvalmistusprosessin vaiheet kuidusta lopputuotteeseen, sekä tunnet valmistukseen liittyvät tekniset prosessit päätoimintoineen. Tunnet prosessissa käytettävät raaka-, lisä- ja täyteaineet sekä ymmärrät loppukäytön tuotteelle asettamat laatuvaatimukset sekä pystyt tunnistamaan prosessin eri muuttujien aiheuttaman muutoksen nettohyötysuhteeseen.

Esitietovaatimukset

-