Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset (2 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0630-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Vesa Hytönen

Ryhmät

 • TSA21SA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA21SB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 13:15 - 13:45, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 23.01.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 30.01.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 06.02.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 13.02.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 20.02.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 05.03.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 19.03.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 26.03.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 02.04.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 09.04.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 16.04.2024 08:30 - 10:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 23.04.2024 08:00 - 10:00, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004
 • 26.04.2024 08:30 - 09:30, Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset TSAR0630-3004

Tavoitteet

Pääset tekemään kiinteistöjen sähköasennuksiin tehtäviä käyttöönottotarkastuksia. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan perusosaamista. Käyttöönottotarkastukset takaavat hyvin suunniteltujen ja toteutettujen sähköasennusten hyvän laadun.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Osaat suunnitella ja suorittaa kiinteistöjen käyttöönottotarkastuksia järjestelmällisesti ja turvallisesti sekä analysoida ja raportoida tarkastuksien tuloksia.

EUR-ACE TUTKIMUKSET JA TIEDONHAKU
Osaat suunnitella ja toteuttaa aistinvaraisia tarkastuksia ja testauksia. Pystyt tulkitsemaan asennuksiin liittyvää dokumentaatiota, muita lähtötietoja, mittaustuloksia sekä arvioida toteutuksen vaatimustenmukaisuutta sekä työskennellä laiteympäristössä turvallisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen.

Sisältö

Käyttöönottotarkastuksen vaatimukset
Sähköasennukset ja aistinvarainen tarkastus
Suojajohtimen jatkuvuus
Eristysresistanssi
Poiskytkentäaikojen toteutuminen
Vaihejärjestyksen testaaminen
Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön materiaalit
SFS-standardit
ST-kortisto

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla suoritetaan tehtäviä oppimisympäristössä sekä käyttöönottotarkastuksia laboratorioympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso sisältää harjoitustehtäviä, jotka liittyvät kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastusten teorian ymmärtämiseen ja tarkastusten tekemiseen.

Ei tenttejä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli kahden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 54 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustehtävissä osoitettuun osaamiseen.

Avoin AMK

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Ymmärrät vaatimukset kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastuksista. Tiedät myös, mitä erilaisia työvaiheita liittyy aistinvaraisiin tarkastuksiin ja testauksiin. Osaat suunnitella ja suorittaa kiinteistöjen käyttöönottotarkastuksia järjestelmällisesti ja hyvät työkäytänteet sekä työturvallisuus huomioiden. Osaat laatia ja analysoida käyttöönottotarkastuksiin liittyviä pöytäkirjoja.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus