Siirry suoraan sisältöön

Teknillinen piirustus ja CAD (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0300-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen

Ryhmät

 • ZJATER23S1
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , päivä
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 09:30 - 12:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 15.01.2024 15:00 - 16:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 16.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 22.01.2024 14:00 - 15:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 23.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 29.01.2024 11:30 - 13:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 30.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 05.02.2024 15:00 - 16:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 06.02.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 12.02.2024 15:00 - 16:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 14.02.2024 10:45 - 12:15, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 19.02.2024 15:00 - 16:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 20.02.2024 11:30 - 13:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 04.03.2024 14:45 - 16:15, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 05.03.2024 11:30 - 13:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 12.03.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 13.03.2024 08:00 - 09:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 25.03.2024 15:00 - 16:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 26.03.2024 11:30 - 13:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 02.04.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 08.04.2024 09:45 - 11:15, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 09.04.2024 11:30 - 13:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 09.04.2024 16:00 - 19:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009 Tentti
 • 16.04.2024 11:30 - 13:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 17.04.2024 08:00 - 09:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 22.04.2024 14:45 - 16:15, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 23.04.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 29.04.2024 15:00 - 16:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009
 • 30.04.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0300-3009

Tavoitteet

Teknisen piirtämisen ja CAD-suunnittelun osaaminen antavat valmiudet suunnittelullisen tuotetiedon ja valmistusteknisen tiedon siirtämiseen tekniikan eri aloilla. CAD-suunnittelun hallitseminen ja piirustusten merkintöjen tunteminen ovat perusta insinöörin jokapäiväselle työtehtävien suorittamiselle.

Opit piirtämään käsin ja tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot. Opit tekemään piirustuksiin standardien mukaiset piirustusmerkinnät, kuten mitoitukset, pintamerkit, hitsausmerkinnät ja erilaiset toleroinnit. Osaamisesi kehittyy peruskäsitteiden ymmärtämisestä soveltaviin teknisen piirtämisen tehtäviin.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on ymmärrys teknisen piirtämisen tärkeydestä laadittaessa yksiselitteisiä dokumentteja suunnittelun, tuotannon ja myynnin tarpeisiin.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat lukea valmiita piirustuksia ja laatia yksikäsitteisiä työpiirustuksia koneenosista tai muista tuotteista. Hallitset CAD-järjestelmän, jonka avulla pystyt tuottamaan työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Ymmärrät nimikehallinnan ja revisioinnin merkityksen suunnittelussa.

Monialainen osaaminen:
Opintojakson jälkeen osaat liittää kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihisi. Sinulla on tarvittavat tiedot ja osaaminen aloittaa työskentely avustavissa suunnittelutehtävissä.

Sisältö

Teknisen piirtämisen perusteet: piirustukset ja mittakaavat, projektiot, viivatyypit, mitoittaminen, pintamerkit, hitsausmerkit, sovite ja geometriset toleranssit.
CAD-ohjelmistot: Kappaleiden piirtäminen sekä käsin että tietokoneavusteisesti. Yksittäisten kappaleiden ja kokoonpanojen mallintaminen tietokoneavusteisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali,
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-kirjat Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-952-9867-42-4
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy, Helsinki, 2021. ISBN 978-952-67419-2-5 ISBN 978-952-67419-3-2

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot, Ongelmalähtöisen oppimiseen perustuvat oppimistehtävät ja harjoitustyöt.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe viikolla 15. Kaksi uusintakoetta, joista ensimmäinen toukokuussa 2023 ja toinen syyskuussa 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 60 h
Harjoitustyöt 40 h
Itsenäinen työskentely 35 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu 60% tentistä ja 40% harjoitustöistä. Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnet auttavasti teknisen piirtämisen terminologian ja piirustusmerkit. Pystyt tuottamaan piirustuksia kopioimalla merkintöjä valmiista piirustuksista, mutta sinulla on vaikeuksia merkintöjen tulkinnassa ja puutteita niiden käytäntöön soveltamisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet teknisen piirtämisen terminologian ja piirustusmerkit. Pystyt tuottamaan CAD-ohjelmilla itsenäisesti piirustuksia, mutta sinulla on puutteita standardien käytäntöön soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet teknisen piirtämisen piirustusmerkit ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat hyödyntää monipuolisesti CAD ohjelmien ominaisuuksia ja tuottaa standardien mukaisia piirustuksia. Lisäksi ymmärrät projektiaikataulutuksen ja nimikehallinnan merkityksen suunnittelussa.

Kiitettävä (4): Tunnet teknisen piirtämisen piirustusmerkit ja osaat soveltaa niitä kattavasti käytännössä. Osaat hyödyntää monipuolisesti CAD ohjelmien ominaisuuksia ja tuottaa standardien mukaisia piirustuksia. Piirustuksissa voi olla joitakin vähäisiä puutteita tai tulkinta mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet teknisen piirtämisen piirustusmerkit ja osaat soveltaa niitä ammattimaisesti käytännössä. Osaat hyödyntää monipuolisesti CAD ohjelmien ominaisuuksia ja tuottaa standardien mukaisia piirustuksia, joissa merkinnät ovat oikein. Hallitset myös monipolisesti ISO-toleranssijärjestelmän sekä geometrisen tuotemäärittelyn käytön koneenpiirustuksessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet tehnyt kaikki annetut harjoitustehtävät ja saanut tentistä 50% pisteistä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan yhden opintopisteen osina avoimen AMK:n kautta myös kertauksena jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.