Siirry suoraan sisältöön

Rakennusautomaatio (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAR0610-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Samppa Alanen

Ryhmät

 • TSA22KMA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA22KMS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 19.01.2024 09:00 - 12:00, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005
 • 09.02.2024 08:30 - 11:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005
 • 15.02.2024 16:00 - 17:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005 - Etäohjaus
 • 22.02.2024 16:00 - 17:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005 - Etäohjaus
 • 08.03.2024 09:00 - 12:00, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005
 • 14.03.2024 16:00 - 17:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005 - Etäohjaus
 • 05.04.2024 09:00 - 12:00, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005
 • 26.04.2024 09:00 - 12:00, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005
 • 15.05.2024 15:30 - 18:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005
 • 17.05.2024 09:30 - 12:30, Rakennusautomaatio TSAR0610-3005

Tavoitteet

Tutustut rakennusautomaation tehtäviin sekä vaikutukseen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää perustaitoja talo-, sähkö-, tietoliikenne-, mittaus- ja säätötekniikasta sekä automaatiojärjestelmistä. Opintojakso mahdollistaa työskentelyn alan tehtävissä.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMIENN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet rakennusautomaatioalalla käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation. Tunnet yleisimmät rakennusautomaatiossa käytetyt järjestelmät, arkkitehtuurit, tiedonsiirtoväylät ja integrointiratkaisut. Osaat suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia rakennusautomaatiosovelluksia.

Sisältö

Rakennusautomaation dokumentaatio
Mittaus- ja säätölaitteet
Rakennusautomaatiojärjestelmät
Arkkitehtuuri, väylät ja integraatio

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnet keskeisen rakennusautomaatiossa käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation yleisellä tasolla.

Tyydyttävä (2): Tunnet rakennusautomaatiossa käytettävän teknologian, terminologian ja dokumentaation. Kykenet tekemään vähäisiä muutoksia yksinkertaisiin rakennusautomaatiosovelluksiin ja dokumentteihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet rakennusautomaatiojärjestelmissä yleisimmin käytetyt väyläratkaisut ja arkkitehtuurit. Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen sovelluksen rakennusautomaatiojärjestelmällä. Ymmärrät kiinteistöhallintajärjestelmien tarkoituksen ja toimintaperiaatteen. Tunnet tyypillisen rakennusautomaatioprojektin ja -urakan sisällön ja rajapinnat.

Kiitettävä 4: Hallitset keskeiset rakennusautomaatioon liittyvät asiat ja osaat soveltaa tietämystäsi erilaisten rakennusautomaatiosovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ymmärrät erilaisten rakennusautomaatiototeutusten vaikutuksen energiatehokkuuteen ja sisäolosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset kaikki keskeiset rakennusautomaatioon liittyvät asiat ja osaat soveltaa tietojasi luovasti erilaisissa järjestelmäkokonaisuuksissa. Sinulla on laaja tietämys rakennusautomaation tietojärjestelmistä ja väyläratkaisusta.

Esitietovaatimukset

Perustaidot sähkö-, tietoliikenne-, mittaus- ja säätötekniikasta sekä automaatiojärjestelmistä. Taloteknisten laitteiden ja prosessien perustuntemus.