Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV2100-3065

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pekka Varis

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3065
 • 18.01.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3065
 • 25.01.2024 14:00 - 15:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3065
 • 01.02.2024 14:00 - 15:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3065
 • 08.02.2024 13:15 - 14:45, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3065
 • 15.02.2024 14:00 - 15:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3065

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi Mat2 Funktiot -opintojakson rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Funktiot-opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista funktioiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat2 Funktiot sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin. Eri funktiotyyppeihin liittyvien tehtävien avulla harjoittelet ja vahvistat osaamistasi funktioiden tunnistamisessa, funktioiden ominaisuuksien ymmärtämisessä, funktion lausekkeen määrittämisessä sekä funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisessa.

Aika ja paikka

Kevätlukukauden 2024 ensimmäinen puolisko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallinen materiaali jaetaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Ohjatut laskuharjoitukset 2 h/viikko.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu esitellään opintojakson työtilassa oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 14. Lisäksi itsenäistä työskentelyä 13 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmä:
Jatkuva näyttö viikkotehtävillä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.

Esitietovaatimukset

Tunnet symbolisten lausekkeiden käsittelyyn liittyvät algebran periaatteet ja osaat soveltaa niitä yksinkertaisten lausekkeiden sieventämiseen sekä yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisemiseen.