Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV3100-3061

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • TSA23SR1
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • TSA23SR2
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 04.03.2024 13:00 - 14:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3061
 • 14.03.2024 13:15 - 14:45, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3061
 • 21.03.2024 13:15 - 14:45, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3061
 • 25.03.2024 13:00 - 14:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3061
 • 04.04.2024 13:15 - 14:45, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3061
 • 11.04.2024 13:15 - 14:45, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3061

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi opintojakson Mat 3 Derivaatta ja integraali rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Mat 3 Derivaatta ja integraali -opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista derivaatan ja integraalin käsitteiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat3 Derivaatta ja integraali sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin sekä vahvistat ymmärrystäsi derivaatan ja integraalin käsitteistä eri tyyppisten harjoitustehtävien avulla.

Aika ja paikka

6 laskuharjoitussessiota viikoilla 10-15

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mat 3 kurssin materiaali

Opetusmenetelmät

Laskuharjoitusten laskeminen ryhmässä sekä itsenäisesti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suoritustapa täsmentyy ensimmäisellä tapaamiskerralla. Suoritus perustuu harjoitusten aktiiviseen laskemiseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistumiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelua

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet derivaatan ja integraalin käsitteiden geometrisen ja fysikaalisen tulkinnan. Osaat derivoida ja integroida polynomin tarvittaessa apuvälineen avulla sekä arvioida derivaatan ja integraalin arvoja, kun käytössäsi on funktion kuvaaja.

Esitietovaatimukset

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.