Siirry suoraan sisältöön

Mittaustekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TSAM0510-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 25

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Veli-Matti Häkkinen

Ryhmät

 • TSA23KMS
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • TSA23KMA
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • 04.03.2024 17:00 - 18:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3008 - Etäopetus
 • 11.03.2024 17:00 - 18:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3008 - Etäopetus
 • 02.04.2024 17:00 - 18:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3008 - Etäopetus
 • 09.04.2024 17:00 - 18:30, Mittaustekniikka TSAM0510-3008 - Etäopetus
 • 19.04.2024 11:30 - 14:00, Mittaustekniikka TSAM0510-3008
 • 10.05.2024 13:00 - 15:00, Mittaustekniikka TSAM0510-3008

Tavoitteet

Tutustut teollisuuden mittauksiin ja niiden tekniikkaan. Tarvitset kurssilla perustietoja fysiikasta ja sähkötekniikasta. Tällä kurssilla opittua pystyt hyödyntämään monilla muilla kursseilla opiskeluaikanasi ja luonnollisesti työelämässä.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Tunnet teollisuuden mittausmenetelmät ja ymmärrät niiden fysikaaliset ja kemialliset perusteet. Osaat analysoida mittaustuloksia ja ymmärrät mittauksiin liittyvän mittausepävarmuuden. Osaat tehdä valintoja eri mittausmentelmien välillä ja osaat toteuttaa yksinkertaisia PC-pohjaisia mittaussovelluksia.

Sisältö

Mittausmenetelmät
Mittausten fysikaaliset ja kemiaaliset perusteet
Mittausdatan analysointi
PC-pohjaiset mittaussovellukset (Labview)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta niiden tulkitseminen on haasteellista.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta keskeisten asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Ymmärrät mittausmenetelmien fysikaaliset ja kemialliset periaatteet, osaat arvioida mittauksen luotettavuutta ja osaat suunnitella PC-pohjaisia mittausmenetelmiä. Ymmärrät toimintaperiaatteet niin syvällisesti, että osaat paikantaa toimimattomuuksien syyt.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja niiden soveltamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä hahmottaen erilaisia ratkaisuja luovuutta ja innovatiivisuutta osoittaen.

Esitietovaatimukset

Perustiedot fysiikasta ja sähkötekniikasta