Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekninen dokumentointi (1 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS600-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 18.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Vesa Hytönen

Ryhmät

  • TSA23KMS
    Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
  • 12.01.2024 11:30 - 15:30, Sähkötekninen dokumentointi TSASS600-3007
  • 02.02.2024 08:30 - 10:30, Sähkötekninen dokumentointi TSASS600-3007

Tavoitteet

Opit lukemaan ja tulkitsemaan sähköteknisiä dokumentteja. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan perusosaamista ja näitä oppeja tarvitset mm. muilla tämän moduulin opintojaksoilla.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnet dokumenteissa käytettävät piirrosmerkit ja osaat lukea pää-, piiri- ja johdotuskaavioita sekä tulkita niiden sisältöä oikein.

Sisältö

Piirrosmerkit
Pääkaavioiden, piirikaavioiden ja johdotuskaavioiden lukeminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu esimerkiksi itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä pyritään tekemään webinaarien muodossa ohjelmistovalmistajien kanssa. Keväällä 2024 tämän korvaa suositus vierailla sähkömessuilla tutustumassa alan sovelluskehittäjiin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso sisältää harjoitustehtäviä, jotka liittyvät sähköteknisen dokumentaation tuottamiseen ja ymmärtämiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaiskuormitus 27 h oppimistyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustehtävissä osoitettuun osaamiseen.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S): Osaat lukea sähköteknisiä dokumentteja ja ymmärrät niiden sisällön.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus