Siirry suoraan sisältöön

Matematiikkaan valmistavat opinnot (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV0300-3072

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Kosonen

Ryhmät

 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • ZJATER23SM
  Avoin amk, Energia- ja ympäristötekniikka , monimuoto
 • 30.08.2023 17:30 - 18:30, TZLM0300-3072
 • 06.09.2023 17:30 - 18:30, TZLM0300-3072
 • 13.09.2023 17:30 - 18:30, TZLM0300-3072
 • 20.09.2023 13:15 - 14:45, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3072
 • 27.09.2023 17:30 - 18:30, TZLM0300-3072
 • 04.10.2023 17:30 - 18:30, TZLM0300-3072
 • 11.10.2023 17:30 - 18:30, TZLM0300-3072
 • 12.10.2023 17:30 - 19:00, Matematiikkaan valmistavat opinnot TZMV0300-3072
 • 01.11.2023 17:00 - 18:30, TZMV0300-3072 Uusintakoe

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla kertaat ja täydennät tekniikan alan opintojen alkuvaiheessa tarvittavaa matemaattista osaamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalan matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi olet palauttanut mieleesi peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla sekä tavallisimmat geometrisiin kuvioihin liittyvät laskukaavat. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron. Pystyt soveltamaan oppimaasi yksinkertaisten ongelmien ratkaisemisessa oman alasi opinnoissa.

Sisältö

Peruslaskutoimitukset, neliöjuuren käsite, potenssin laskusäännöt, polynomilausekkeen ja yksinkertaisen rationaalilausekkeen sievennys, yksinkertaiset ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt, prosenttilaskut, geometriaa ja suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, funktioiden alkeita, sanallisia ongelmanratkaisutehtäviä.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 21.8.2023 - 15.10.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson suorittamiseen tarvittava materiaali saatavilla kurssin Moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus: Itsenäinen opiskelu kirjallisen materiaalin avulla ja viikoittaiset ohjaustilaisuudet verkossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Valvottu loppukoe viikolla 41 (9.10.2023 - 15.10.2023)

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

- Lähitoteutus (kontaktiopetus) samaan aikaan syksyllä 2023.
- Omalla aikataululla suoritettava verkkototeutus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormitus: 3op * 27h/op = 81h, josta
- ohjaukset noin 8 tuntia
- kokeet ja testit noin 3 tuntia
- itsenäinen työskentely noin 70 tuntia

Sisällön jaksotus

Aikataulutus tarkentuu opintojakson alkaessa, mutta sisältöä käsitellään kutakuinkin seuraavassa järjestyksessä viikoittain:
- laskusäännöt, potenssit ja neliöjuuri
- polynomit ja rationaalilausekkeet
- yhtälöt
- prosenttilaskentaa ja sanallisia tehtäviä
- suorakulmainen kolmio, pinta-alat ja tilavuudet
- funktiomerkintä, suora

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä tehtäviin testeihin ja valvottuun loppukokeeseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat sieventää yksinkertaisia polynomi- ja rationaalilausekkeita ja laskea lausekkeiden arvot numeerisesti. Tunnistat lausekkeen ja yhtälön eron. Osaat selittää, miten lausekkeen sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen poikkeavat toisistaan. Osaat ratkaista käsin yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Osaat ratkaista suorakulmaisesta kolmiosta sivujen pituuksia ja kulmien suuruuksia. Osaat ratkaista yksinkertaisia sanallisia ongelmia yhtälön avulla. Tiedät funktion merkintätavan, osaat lukea kuvaajasta funktion arvoja ja laskea funktion lausekkeen avulla kuvaajalle pisteitä. Tunnistat suoran yhtälön, osaat piirtää suoran sen avulla ja määrittää kuvaajan avulla suoran yhtälön.

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi ennen pakollisia tekniikan alan matematiikan opintoja. Tämä opintojakso antaa sinulle hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.