Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuus (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1020-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Jarmo Nevala

Ryhmät

  • ZJA23STINO
    Avoin amk, ICT,Nonstop, Verkko
  • ZJA23STIDI
    Avoin amk, Digiosaaja, Verkko

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet:
Sinä hallitset keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (esim. luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja lainsäädäntö (esim. tietosuoja, suojaustasot). Sinä käsität miten nämä soveltuvat henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja organisaation kyberturvallisuudessa. Sinä tutustut teknisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan esimerkiksi suojata järjestelmiä, havaita puutteita ja varmistaa tiedon eheys. Sinä tunnet tiedonsiirrossa käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen sekä haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien toimintaperiaatteet ja vaikutukset.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

Johdanto kyberturvallisuuteen
- Nykypäivän tilanne ja ilmiöt
- Terminologia

Yhteiskunnallinen kyberturvallisuus
- Lainsäädäntö, standardit, lisenssit
- Informaatioturvallisuus ja vaikuttaminen
- GDPR ja tietosuojaselosteet
- Valtiolliset toimijat (Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi)

Henkilökohtainen kyberturvallisuus
- Medialukutaito ja tiedon luotettavuus
- Riskienhallinta
- Pääsynhallinta ja salasana
- Kryptologia (tarkastussummafunktiot, asymmetrinen ja symmetrinen salaus)
- Haittaohjelmat, uhat ja haavoittuvuudet
- Tiedonsiirronsalaus
- Henkilökohtaisten laitteiden koventaminen
- Oman tiedon luokittelu (yksityinen, julkinen)

Organisaation kyberturvallisuus
- Miten edellä mainitut vaikuttavat julkisten ja yksityisten organisaatioiden kokonaisturvallisuuteen

Aika ja paikka

Kesäopinnot/IT-instituutin opiskelijat

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa jotain kyberturvallisuuteen liittyvästä teoriasta. Harjoitustyö on palautettu, mutta sisältää puutteita. Harjoitustyö on esitelty.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön sisältää vaadittuja asioita. Harjoitustyö on esitelty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa monipuolisesti kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön dokumentaatio on melko kattavaa ja harjoitustyöstä on pidetty esitys.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa perusteellisesti kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön dokumentaatio on kattavaa ja harjoitustyöstä on pidetty sujuva esitys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tavallisesta poikkeavasti kyberturvallisuuteen liittyvän teorian. Harjoitustyön dokumentaatio on kattava, ymmärrettävä ja virheetön. Harjoitustyöstä on pidetty sujuva esitys.

Esitietovaatimukset

Linuxin käyttö ja hallinta
Ohjelmoinnin perusteet
Tietoverkot