Siirry suoraan sisältöön

AutoCAD Plant 3D-putkistosuunnittelu (2 op)

Toteutuksen tunnus: TERP0160A-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 15.06.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
  • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

  • Antti Henell

Ryhmät

  • ZJA23STNO
    Avoin amk, Tekniikka, Nonstop, Verkko
  • ZJK23STNO
    Korkeakoulujen välinen yhteistyö, Tekniikka, Nonstop, Verkko

Tavoitteet

Opiskelija tuntee putkistosuunnittelun perusteet ja pystyy mallintamaan putkistoja AutoCAD Plant 3D ohjelmalla.
TERET Energiatekniikkaosaaminen
TERKT Konetekniikkaosaaminen
YHTTE Työelämäosaaminen

Sisältö

Putkistoreititykset ja niiden kannakointi rakenteisiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali, PSK-standardit ja videot

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle, josta löytyvät suomenkieliset videomateriaalit.

Suositellaan hakettavaksi
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy Helsinki, 13 painos 2021. ISBN 978-952-67419-3-2

Opetusmenetelmät

Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 54h

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on osa laajempaa kokonaisuutta Putkistosuunnittelu TERP160, eikä sitä voida ottaa valinnaisiin aineisiin, jos ko. kurssi kuuluu pakollisiin aineisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Putkistosuunnittelun perusteiden mukainen harjoitustyö, joka sisältää laitoksen pääkomponentit, kuten pumppuja ja säiliöitä, sekä niiden väliset putkistot laitteineen. Palautetut harjoitustyöt.

Esitietovaatimukset

Tekninen piirustus ja CAD