Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2020-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Häkkinen

Ryhmät

 • ZJA23STIDI
  Avoin amk, Digiosaaja, Verkko
 • ZJA23STINO
  Avoin amk, ICT,Nonstop, Verkko
 • ZJA24KTIDI
  Avoin amk, ICT Digiosaaja, Verkko
 • ZJATTV23SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto

Tavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät tietokantojen merkityksen osana tietojärjestelmiä, tiedät tietokantojen peruskäsitteet, osaat luoda ja lukea tietokantakuvauksia sekä pystyt tekemään peruskyselyjä SQL-kielellä (Structured Query Language).

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet tietokantojen peruskäsitteet, ymmärrät tietokantajärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaat lukea ja laatia toimeksiannon mukaisen tietokantakuvauksen ja hallitset SQL-kielen perusteet.

Sisältö

Tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet
Tietokannan suunnittelu käsiteanalyysin avulla
SQL-kielen perusteet sisältäen tietokantakyselyt ja tietokannan hallinnan

Aika ja paikka

Kesäopinnot/IT-instituutin opiskelijat.
Verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (verkkomateriaali, videomateriaali, harjoitustehtävät)

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu: Opiskelijat tekevät tehtävien palautukset omaan tahtiin opintojakson aikana (harjoitukset ja harjoitustyö). Tentti järjestetään opintojakson päätteeksi (tenttiajankohtia useampi jokaisella lukukaudella).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti on rakennettu niin, että opiskelija voi itse valita tentin ajankohdan huomioiden kuitenkin non-stop-toteutuksen aikarajoitukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopiskelu 108 h (harjoitustehtävät, harjoitustyö, tenttiin valmistautuminen) Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1: Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tietokannan luoden yhteyden vähintään kahden taulun välille käyttäen perus- ja viiteavaimia ja osaa tehdä yksinkertaisia perushakuja SQL:llä.

Tyydyttävä 2: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan sekä tehdä perushakuja SQL-kielellä. Harjoitustyön dokumentaatio sisältää ainakin tietokantakuvauksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Harjoitustyönä ja tentissä tehty tietokanta on suunniteltu ja toteutettu lähes virheettömästi ja osaat SQL-kieltä monipuolisesti.

Kiitettävä 4: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Osaat SQL-kielen peruskäskyt kokonaisvaltaisesti. Harjoitustyön dokumentaatio on kattava ja siitä on pidetty sujuva esitys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat suunnitella ja toteuttaa tavallisuudesta poikkeavan tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu ja metatiedot tallennettu. Osaat käyttää SQL-kieltä vaativissa tiedonhakutehtävissä. Tietokantadokumentaatio on kattava ja ymmärrettävä sekä hyvin laadittu ja sujuvasti esitetty. Osaat arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ratkaisuissaan.